Afbeelding
Google maps

Uitkomsten onderzoek zwembad De Duiklaar in de gemeenteraad

Maatschappelijk

H'VELD-G'DAM Net voor de zomervakantie heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften rondom de invulling van het terrein van zwembad De Duikelaar. Er hebben veel inwoners gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen.

De resultaten en de belangrijkste conclusies zijn inmiddels in een rapport gezet door het OCD. Op donderdag 24 september geeft het OCD een presentatie over dit rapport aan de gemeenteraad. Het doel van de presentatie is het informeren van de gemeenteraad over de conclusies. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september worden nog geen besluiten genomen over het zwembad. Dit volgt in een later stadium.

[NOTA VAN UITGANGSPUNTEN] Vanuit de conclusies wordt in samenspraak met de initiatiefnemers voor de herontwikkeling van het buitenterrein van het zwembad een Nota van Uitgangspunten gemaakt. Dit betekent dat er gekeken wordt wat de wensen van inwoners zijn en of de wensen ook gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt af van verschillende punten, zoals de beschikbare ruimte en financiële haalbaarheid. De Nota van Uitgangspunten wordt vervolgens voorgelegd aan het college.

Wie in de enquête aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven over het zwembadterrein, ontvangt binnen 4 weken een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat onder andere meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek en hoe ze nu aan de slag gaan met de resultaten.

advertentie