Wethouder Jan Nederveen neemt het tweede deel van de handtekeningen in ontvangst van de activiteitengroep in oktober 2020.
Wethouder Jan Nederveen neemt het tweede deel van de handtekeningen in ontvangst van de activiteitengroep in oktober 2020. Lex van Steenis

Geen nieuwbouw voor buurthuis Boven-Hardinxveld

Maatschappelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM Een eigen gebouw op het braakliggende terrein aan de Pieter de Hooghstraat voor de Activiteitengroep Boven-Hardinxveld is niet haalbaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat donderdag aan de gemeenteraad meegedeeld. Het huidige beleid is juist om gemeentelijk vastgoed af te stoten. De bouw van een nieuw buurthuis past daar niet bij.

door Ward den Besten

De Activiteitengroep heeft vorig jaar om een eigen onderkomen gevraagd en daarvoor een burgerinitiatief ingediend. Het burgerinitiatief is destijds door meer dan 450 mensen ondertekend. Welzijnsorganisatie Servanda en het burgerplatform Buurt Bestuurt steunen het initiatief, dat ook door alle partijen in de gemeenteraad enthousiast werd ontvangen.

Maar ,,een stuk grond zit er niet in”, zei wethouder Jan Nederveen. Uitbreiding van het gemeentelijk vastgoed is volgens hem niet passend. Ook is het beoogde braakliggende terrein al bestemd voor woningbouw. ,,En is dus niet beschikbaar om een buurthuis op te vestigen’’, zo staat in het raadsvoorstel.

Wel zei Nederveen veel waardering te hebben voor ,,dit initiatief om ontmoeting tussen inwoners te stimuleren’’. Hij wil daarom met de betrokken partijen opnieuw om de tafel gaan zitten om te kijken naar alternatieven.

Ina Maas, een van de initiatiefnemers, is het niet eens met de bevindingen van wethouder Nederveen. ,,Wij willen onze eigen honk’’, zei ze donderdag, zoals ook Beneden-Hardinxveld een eigen plek heeft. ,,Geef ons niet het gevoel dat wij erbij hangen in Boven-Hardinxveld.’’ Maas liet verder weten dat ze momenteel op de donderdagmiddag in partycentrum ‘t Hart terechtkunnen. ,,Maar als we (daar) willen uitbreiden wordt dat een probleem.’’

Vanuit de oppositie klonk steun voor de wens van Maas voor een eigen plek. Volgens Liny de Jager van de PvdA moet er ,,out of the box’’ worden gedacht. Benhard van Houwelingen van coalitiepartij TAB zei dat de gemeente ook realistisch moet zijn wat betreft de kosten van nieuwbouw. ,,Het is ook niet niks een buurthuis’’, zei Van Houwelingen. ,,Waar de spanning zit, is dat de activiteitengroep ten alle tijden elkaar wil ontmoeten.’’ Hij wil dat het college wel met een concreter voorstel komt dan alleen een vervolggesprek met de initiatiefnemers. Komende donderdag wordt daarover besloten.

advertentie