Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne bij BM van Houwelingen
Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne bij BM van Houwelingen Richard van Hoek

Tachtig procent van de Oekrainse vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam is aan het werk

5 januari 2024 om 11:23 Maatschappelijk

REGIO In de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid groeit het aantal opvangplekken voor Oekrainers van 2.640 naar 3.040 plekken in de gemeentelijke opvang per 1februari 2024. Naast deze gemeentelijke opvangplekken krijgen Oekraïense vluchtelingen ook onderdak bij particulieren in de regio. In Gorinchem worden zo 46 mensen opgevangen; in Sliedrecht 47 en in Hardinxveld-Giessendam gaat het om 34 Oekraïners. Meer dan de helft van de Oekrainse vluchtelingen is aan het werk in de regio, al varieert het percentage per gemeente. 

In Sliedrecht gaat het om 62 procent van de 205 vluchtelingen, die in de gemeente worden opgevangen bij Den Breejen en particulieren. Gorinchem vangt 246 Oekrainse vluchtelingen op bij Deli Home, in woningen van Poort6 en bij particulieren, van hen is 66 procent aan het werk. In Hardinxveld-Giessendam is het aandeel van werkenden het hoogst, het gaat om tachtig procent van de 168 mensen die worden opgevangen bij Creon, BM van Houwelingen en bij particulieren. De percentages verschillen per gemeente. Dit heeft onder andere te maken met de samenstelling van de groepen. Zo is het aandeel werkenden onder moeders met kleine kinderen bijvoorbeeld lager dan bij mensen die geen of juist oudere kinderen hebben. Ook speelt seizoensarbeid een rol in de percentage werkenden. 

NOODOPVANG

Naast opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn in de regio ook crisis noodopvanglocaties ingericht voor asielzoekers. De crisis noodopvang in het gemeentekantoor van Sliedrecht is verlengd. In ieder geval loopt de huidige exploitatie door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid tot 1 april 2024.Inwoners en ondernemers zijn hier schriftelijk over geïnformeerd.  Komende tijd wordt onderzocht hoe er daarna verder wordt gegaan met het in stand houden van de crisis noodopvangplekken. Reden voor de verlenging zijn het groeiende tekort aan opvangplekken voor asielzoekers de laatste maanden en de toenemende druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet heeft daarom recent alle gemeenten verzocht extra opvangplekken beschikbaar te stellen. 


KLEINSCHALIGE OPVANG

In Gorinchem is noodopvang ingericht in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. Recent besloot de gemeenteraad om aan de Buijs Ballotstraat op Gorinchem-Oost een AZC voor 150 asielzoekers in te richten. Hardinxveld-Giessendam maakte vlak voor Kerst bekend dat ze in gesprek wil over mogelijkheden tot kleinschalige opvang van asielzoekers. Het eerder aangekondigde plan van de gemeente Sliedrecht tot vestiging van een AZC aan de Zwijnskade op de grens van Sliedrecht en Hardinxveld-Giesendam is in een afrondende fase beland. Meer informatie over cijfers en opvang van vluchtelingen is te vinden op een speciale website van de regio Zuid-Holland-Zuid.

.

advertentie
advertentie