Afbeelding
Boerderij & Erf

Duurzame boerderij- en monumentenroute

Natuur en milieu

HARDINXVELD-GIESSENDAM Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is actief aan de slag met duurzaamheid. Aandacht voor en werken aan het klimaat geldt ook voor de eigenaren/bewoners van oudere boerderijen. Het project De Duurzame Boerderij geeft eigenaren handvatten voor het nemen van energiebesparende maatregelen. En niet alleen voor boerderijen, ook voor andere - landschappelijke - panden, woonhuizen en monumenten.

Op basis van het klimaatakkoord wordt de komende tijd van iedereen verwacht dat er maatregelen worden genomen om de gestelde klimaateisen te kunnen halen. In nieuwbouwhuizen is dat meestal niet zo moeilijk. Maar bij oudere bestaande panden, zonder kruipruimte of spouwmuren, is vaak een specifieke aanpak nodig, vooral als ze van voor de Tweede Wereldoorlog stammen. Oudere panden zijn vaak tochtig, soms slecht te verwarmen, vochtig en hebben meestal nog meer ongemakken, zoals een hoge energierekening. Maar gelukkig kan iedereen maatregelen nemen om in de toekomst minder energie te gebruiken of in elk geval alleen maar verantwoorde energie.

DUURZAME BOERDERIJ- EN MONUMENTENROUTE Steeds meer huizenbezitters hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het zuinig omgaan met energie. Het is goed om de hierbij opgedane ervaring te gaan delen. Op 30 oktober en 6 november krijgt iedereen die plannen heeft om het klimaat van zijn boerderij te gaan verbeteren de kans om tijdens de duurzame boerderij- en monumentenroute met anderen in gesprek te komen of te gaan kijken bij boerderijen waar al de nodige maatregelen zijn genomen.

Een aantal boerderijeigenaren uit het werkgebied van Boerderij & Erf AKV (de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden) stellen hun panden open voor bezichtiging. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op de website www.boerderijenerf.nl is binnenkort uitgebreide informatie te vinden en vanaf 11 oktober kan men zich aanmelden voor een bezoek aan boerderijen.

DUURZAME HUIZENROUTE Niet geheel toevallig zijn er op die dagen ook routes langs andere verduurzaamde huizen mogelijk, tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Zo worden de krachten gebundeld en kan iedereen een keuze maken uit de bezoekmogelijkheden. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl vindt men daarover meer informatie. Er wordt hierbij samengewerkt met de drie gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en Vijfheerenlanden en met Het Nieuwe Wonen en de Nationale Duurzame Huizenroute.

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.700. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Velen ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Info: secretariaat@boerderijenerf.nl

advertentie