Afbeelding
pixabay.com/anncapictures

Provincie en gemeente ruziën over woningbouw

Nieuwbouw

HARDINXVELD-GIESSENDAM De Hardinxveldse wethouder Trudy Baggerman baalt van de opstelling van de provincie. Die heeft onder andere aangegeven niet volledig in te kunnen stemmen met het regionale woningbouwprogramma van de Drechtsteden. In het bijzonder heeft de provincie moeite met de woningbouwplannen van Hardinxveld voor ‘t Oog, het gebied tussen de twee spoorlijnen. ,,Het is onbegrijpelijk wat mij betreft’’, reageert Baggerman.

door Ward den Besten

Het ontbreekt volgens de provincie onder meer aan financiële middelen voor de mobiliteitsmaatregelen, zo meldde de provincie onlangs in een brief aan de regio als reactie op het woningbouwbeleid. ,,In deze brief wordt aangegeven dat de provincie niet met al onze regionale en daarmee ook lokale plannen in kan stemmen. Dit is jammer, want we hebben een mooi woningbouwprogramma liggen – waarin we snel en veel bouwen – en hier mogen we nu maar deels uitvoering aan geven”, zegt Baggerman.

,,We kunnen en willen graag veel en snel bouwen. We zien hierin alleen een verschil in de woningbouwbehoefte van de provincie en de ambitie van onze regio. We willen graag het goede gesprek voeren met de provincie om verder te kunnen met onze bouwplannen”, aldus de wethouder.

Volgens Baggerman wil de provincie bijvoorbeeld ook graag dat er meer sociale woningen worden gebouwd en dat er meer gebouwd wordt op de vierkante meter. Dat terwijl de gemeente Hardinxveld juist kiest voor huizen in het duurdere segment. Op die manier hoopt de gemeente doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

De opstelling van de provincie betekent volgens Baggerman ,,voor Hardinxveld-Giessendam dat we de lucht in moeten’’. ,,Dit past niet in het karakter van onze gemeente. We zijn een dorp, geen stad, waar hoogbouw een uitzondering is”, zegt ze.

Hoe groot de gevolgen precies zullen zijn voor de bouwplannen in ‘t Oog is nog onduidelijk. ,,Het zou best wel eens een lang traject kunnen worden”, zegt Baggerman daarover, die juist had gehoopt de woningbouw te kunnen versnellen vanwege het woningtekort. ,,Dit helpt niet.’’

advertentie