Afbeelding
Photo by Kanchanara on Unsplash

Wat is het hoofddoel van Bitcoin?

Partnercontent

Bijna elke volwassene weet wat de Amerikaanse dollar is. op deze link hebben landen dit platform voor valuta zelfs in hun financiële systemen geïntegreerd, wat betekent dat burgers de Amerikaanse dollar naast hun lokale fiatgeld kunnen gebruiken. In de meeste gevallen gebeurt dit nadat het lokale fiat-geld in waarde is gedaald. Idealiter heeft de Amerikaanse dollar een stempel gedrukt op de wereld.

De technologische vooruitgang heeft echter geleid tot het ontstaan van de Bitcoin. En sommigen vragen zich af of de wereld Bitcoin nodig heeft wanneer de Amerikaanse dollar en andere fiat valuta nog functioneren. Voor sommigen is Bitcoin een speculatief actief. Zo kunnen mensen deze virtuele activa op een dergelijk platform kopen en verkopen en in hun crypto portefeuilles bewaren. Daarna kunnen zij het verkopen om winst te maken zodra de waarde stijgt.

Waarom Satoshi Nakamoto Bitcoin creëerde

Satoshi Nakamoto creëerde Bitcoin niet als speculatieve investering. In plaats daarvan zag hij dit digitale actief als een conventioneel alternatief voor fiat valuta. Maar de wereld weet niet zeker of Bitcoin nu, meer dan tien jaar later, een speculatief actief of een valuta is.

Dus, wat is het primaire doel van Bitcoin? Is het een speculatief actief vanwege zijn inherente volatiliteit of een valuta? Dit artikel gaat in op het hoofddoel van Bitcoin.

Bitcoin als virtuele valuta

Volgens het whitepaper van Satoshi Nakamoto moet Bitcoin peer-to-peer elektronisch geld zijn. In dit document wordt opgemerkt dat Bitcoin moest werken als een anoniem betalingssysteem of alternatief voor conventioneel of fiatgeld. Deze virtuele betalingsmethode zou derde partijen bij alle transacties uitschakelen.

Het is echter nog maar de vraag of deze virtuele munt Satoshi’s oorspronkelijke visie heeft verwezenlijkt. Tot nu toe heeft Bitcoin schaalbaarheid problemen vertoond, waardoor sommigen het als waardeopslag beschouwen. Sommige mensen denken dat Bitcoin het fiatgeld niet kan vervangen of als alternatief kan dienen.

Maar de waarde ervan is tot nu toe gestegen, waardoor sommigen het als een alternatief voor goud beschouwen. Toch is het mogelijk dat deze cryptomunt niet aan Satoshi’s visie heeft voldaan. Bitcoin is soms niet in staat om acht transacties binnen een seconde te verwerken. Netwerkcongesties kunnen in sommige gevallen ook de verwerkingskosten verhogen.

Bitcoin heeft geen transactiewaarde in termen van dagelijkse omwisselingen. Daarom is het meer een opslag van waarde dan een alternatieve valuta. Deze virtuele valuta heeft kenmerken die hem vergelijkbaar maken met fiat valuta. Mensen kunnen het bijvoorbeeld gebruiken als ruilmiddel. Schaalbaarheid Problemen verhinderen echter dat het een wereldwijde status als alternatieve valuta bereikt.

Nuttige doeleinden van Bitcoin op lange termijn

Bitcoin wordt wereldwijd steeds meer gebruikt. Bijgevolg overwegen meer mensen om deze cryptomunt over de hele wereld te gaan gebruiken. Daarom zou Bitcoin uiteindelijk kunnen dienen als wereldwijde valuta en waardeopslag. Maar dit zal tijd vergen vanwege de lage liquiditeit.

Aangezien de markt voor Bitcoin relatief klein is, zal de volatiliteit aanhouden. Dat komt omdat kleine gebeurtenissen, zoals walvissen die hun crypto bezittingen verkopen, de waarde kunnen beïnvloeden. Misschien zal Bitcoin zich uiteindelijk stabiliseren omdat het zo gemakkelijk te verkrijgen is, zelfs zonder bankrekening.

Ook kunnen handelaars Bitcoin accepteren en omzetten in fiatgeld, zolang de lokale toezichthouders dat toestaan. Bitcoin is voor iedereen toegankelijk, en wordt door geen enkele centrale autoriteit gereguleerd. Daarom kunnen mensen het gebruiken als rekeneenheid, ruilmiddel en waardeopslag. Misschien zijn dit de belangrijkste doelen van Bitcoin.

Slotopmerkingen

Het hoofddoel van Bitcoin is het faciliteren van peer-to-peer transacties met behulp van computers. Satoshi Nakamoto wilde dat de wereld een alternatief voor fiatgeld zou hebben. Bitcoin is echter een speculatief actief vanwege de hoge volatiliteit. Desondanks merken experts op dat de waarde van Bitcoin zich kan stabiliseren naarmate deze cryptomunt meer acceptatie en toepassing krijgt. Bitcoin zou dus uiteindelijk kunnen dienen als een valuta die mensen gebruiken als ruilmiddel, rekeneenheid en waardeopslag.

advertentie