Afbeelding
Archief BDUmedia

Raad moet klap geven op IJzergieterij en De Rokerij

Politiek IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM De gemeente heeft de definitieve bestemmingsplannen voor de nieuwbouwlocaties IJzergieterij en De Rokerij opgesteld. Die worden naar verwachting volgende week door de gemeenteraad behandeld. De raadsleden moeten er dan een klap op geven, waarna de bouw kan beginnen. Op beide projecten hebben omwonenden veel kritiek. Ze hekelen in het bijzonder de manier waarop zij door de gemeente zijn behandeld toen ze over de plannen wilden meepraten.

door Ward den Besten

Op locatie de IJzergieterij in Beneden-Hardinxveld komen in totaal 150 woningen. In De Rokerij in Boven-Hardinxveld gaat het om zo’n 60 woningen. De ontwerpbestemmingsplannen zijn afgelopen zomer gepubliceerd, waarna inwoners en organisaties zes weken de tijd hadden om te reageren. Op het plan van de IJzergieterij zijn 18 reacties ingediend, onder andere door de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap en de veiligheidsregio. Op het plan van De Rokerij kwamen 7 reacties binnen. De gemeente heeft op basis van die zogeheten zienswijzen de plannen op een klein aantal punten aangepast.

In de IJzergieterij verrijzen aan de rivierkant drie appartementencomplexen met zes verdiepingen. Daarnaast komt in het noordwesten van het plangebied nog een appartementencomplex met drie verdiepingen, bestaande uit zo’n 16 woningen. Verder worden er vijftig huizen gebouwd, variërend van twee-onder-een-kapwoningen, losstaande woningen en rijtjeshuizen.

KRITIEK Op het plan van de IJzergieterij is veel kritiek geuit. Omwonenden vrezen bijvoorbeeld dat de smalle straten van de Rivierdijk en de Peulenstraat-Zuid het extra verkeer niet aankunnen. Volgens onderzoeken in opdracht van de gemeente en ontwikkelaar Gebroeders Blokland zijn ze echter breed genoeg om het verkeer te kunnen verwerken. Wel wordt de T-splitsing van de Rivierdijk en de Nieuweweg aangepast. Daar komt een middenberm zodat verkeer in de toekomst stapsgewijs kan oversteken.

Ook zijn er zorgen over de ernstig vervuilde grond van de locatie. In de bodem zitten zware metalen als barium, lood, koper, nikkel en zink. De gemeente en ontwikkelaar willen dat met een nieuwe laag grond afdekken. Er is op één plek olieverontreiniging aangetroffen, die wel weggehaald moet worden.

In De Rokerij komen aan de rivierkant ook drie appartementencomplexen van maximaal zes verdiepingen. Daarnaast worden er bij elkaar zo’n dertig rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Blokland Bouwpartners. Ook op deze locatie is de bodem ernstig vervuild met barium lood, nikkel, koper, zink en PAK’s en er is asbest gevonden. Net als bij de IJzergieterij zal dat worden afgedekt met een schone laag grond.

Omwonenden van De Rokerij hebben onder andere kritiek op de verkeersafwikkeling van de nieuwbouwwijk. De Rokerij zal namelijk voor auto’s bereikbaar zijn via De Buurt. Gevreesd wordt voor een toename van het autoverkeer. Daarnaast is er ook forse kritiek op de hoogte van de appartementencomplexen en de kap begin vorig jaar van meer dan zestig bomen op het terrein.

advertentie