Afbeelding
Google maps

‘Sobere invulling gebied rond nieuw kanaal’

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gemeente Hardinxveld heeft geen plannen voor grootschalige woningbouw in het gebied waar het nieuwe kanaal komt te liggen tussen de Merwede en de Giessen. Voor woningbouw wil het college zich eerst richten op ‘t Oog. Dat staat in een nieuwe visie voor het poldergebied naast de voetbalvelden waarmee de gemeenteraad donderdag heeft ingestemd.

door Ward den Besten

Hoe het kanaal precies door dat gebied gaat lopen en welke woningen (aan de Parallelweg) daarvoor moeten wijken, is nog niet bekend. Daarover denkt het Waterschap begin volgend een jaar een besluit te nemen. Het kanaal is nodig om water vanuit de Giessen en daarmee de rest van de Alblasserwaard weg te kunnen voeren, zodat de regio beter bestand is tegen klimaatverandering.

De visie was eerder dit jaar al aan de gemeenteraad voorgelegd en ook inwoners hebben erop kunnen reageren. In het oorspronkelijke document stonden vier ontwikkelopties van wat er met het omliggende gebied van het toekomstige kanaal mogelijk is. Een daarvan hield in om het landschap grotendeels te houden zoals het is, bij de andere opties was er meer plaats voor recreatie en woningbouw.

Het deel voor de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling is nu uit de visie gehaald, laat wethouder Theo Boerman weten. Volgens hem is er onder de raadsleden en omwonenden begrip voor de komst van een boezem en gemaal, maar bestaat er terughoudendheid over mogelijke extra ontwikkelingen in het gebied. ,,En sobere en doelmatige inpassing lijkt de wens te zijn’’, aldus de wethouder.

Hij zegt dat eventuele woningbouw in het gebied zich in de visie beperkt tot enkel vervangende nieuwbouw voor mensen die voor de komst van het kanaal moeten wijken. Ook ,,een grootschalig zonneveld staat op gespannen voet met landschappelijke kwaliteiten van het gebied’’, zo valt in de visie te lezen.

SGP-raadslid Koen Schouten is blij met de keuze van zijn wethouder. ,,We zijn niet voor een nieuw woningbouwproject geweest. Het gebied is uniek’’, zegt hij. Benhard van Houwelingen van de TAB hamert erop dat gedupeerde huiseigenaren en huurders voldoende gecompenseerd moeten worden. ,,Zij worden de dupe van het algemeen belang, dus verdienen zij een zeer passende compensatie’’, aldus het TAB-raadslid. ,,Laat ze dat bij het Waterschap goed in de oren knopen.’’

Ook fractievoorzitter Cor van Vliet van de ChristenUnie benadrukt het belang van een ,,ruimhartige’’ compensatie voor gedupeerden. Ook hoopt hij dat er toch nog mogelijkheden blijven voor (kleinschalige) recreatie. ,,Het belang van een ‘rondje Hardinxveld’ vindt de ChristenUnie erg groot’’, zegt hij. Maar over dergelijke ‘meekoppelkansen’ wordt pas op een later moment besloten.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie