Afbeelding
gemeente Gorinchem

Coalitie wil geen expliciet aandacht voor LHBTI

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM Moet de LHBTI-gemeenschap apart worden benoemd als doelgroep waarvoor in het lokale gezondheidsbeleid van Hardinxveld aandacht wordt gevraagd? Nee, oordeelden donderdag de coalitiepartijen SGP, TAB en ChristenUnie. Ook een voorstel voor het eens per jaar hijsen van de regenboogvlag als steunbetuiging aan onder anderen homoseksuelen, lesbiennes en transgenders haalde het niet.

door Ward den Besten

Beide voorstellen waren van de hand van eenpitter Robert Philippo, die bij de verkiezingen in maart lijsttrekker is van de lokale D66. Hij kreeg steun van de andere oppositiepartijen CDA en PvdA.

PLEK TAB-fractievoorzitter Dick Fijnekam benadrukte dat het lokale gezondheidsbeleid een document op hoofdlijnen is, waarin niet alles tot in detail is verwoord. Hij zei dat in de uitvoering van het beleid de LHBTI-gemeenschap een plek krijgt, maar dat er ook meer kwetsbare groepen in de samenleving zijn. Ook vroeg hij zich af of het wenselijk is om deze groep, ,,die het al zwaar heeft’’, extra te benoemen, want dan ,,geef je ze ook een etiket’’.

Iedereen is gewoon een mens en past niet in een hokje

Daar sloot ook Peter aan de Wiel van de ChristenUnie zich bij aan. ,,Iedereen is anders, dan wordt deze groep ook nog eens anders dan anders’’, reageerde hij. Aan de Wiel zei ook het idee te hebben dat de nadruk op LHBTI zorgt voor ,,een soort van opgedrongen identiteitsdrang en -dwang’’, terwijl volgens hem de term ‘iedereen is anders’ juist ruimte laat voor iedereen ,,ook al ben je daar (seksuele geaardheid red.) niet zeker over of daar zoekende in. Dan ben je wat mij betreft van die drang en dwang af’’. TAB-wethouder Trudy Baggerman zei niet van doelgroepen te willen spreken, ,,want iedereen is gewoon een mens en past niet in een hokje’’.

Philippo was het daar niet mee eens. Volgens hem is na de verontrustende signalen over de acceptatie en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap in Hardinxveld het broodnodig dat deze groep in beleid wordt verankerd. Hij gaf ook aan dat andere thema’s expliciet worden genoemd in het nieuwe gezondheidsbeleid, zoals geweld tegen vrouwen en ouderenmishandeling.

Dat de ChristenUnie worstelt met het thema, werd duidelijk toen het voorstel voor het hijsen van de regenboogvlag werd besproken. Aan de Wiel gaf aan dat binnen de partij er niet eerder zoveel reacties zijn geweest op een onderwerp. Daarop volgde een lang betoog van hem en werd hij zelfs onderbroken door burgemeester Dirk Heijkoop, die hem maande er een einde aan te breien.

Op basis van de voorbeelden die COC-coördinator Maarten Venhovens laatst in de gemeenteraad gaf over wat LHBTI’ers zoal overkomen zei Aan de Wiel: ,,Als troost zou je dan alleen al elke dag de vlag willen wapperen’’. Toch gaf hij opnieuw aan moeite te hebben met het activisme dat volgens hem gepaard gaat met de LHBTI-gemeenschap. Volgens hem is de Nederlandse vlag inclusiever, waarop hij uiteindelijk het voorstel niet steunde.

SGP-raadslid Erik van den Bosch zei dat het volstrekt verwerpelijk is wat de LHBTI’ers overkomen. Maar hij gaf tegelijk aan dat dit thema gevoelig ligt ,,bij een groot deel van de inwoners en niet alleen bij achterban van de SGP’’. Ook zei hij dat het gebruik van de regenboog, dat hij als een teken ziet van Gods trouw, kwetsend is en God-onterend.


advertentie