Afbeelding
Studio PiB

Gemeente tekent overeenkomst voor 22 nieuwe woningen

Wonen

HARDINXVELD-GIESSENDAM Project Zwaluwpad: 16 grondgebonden woningen en 6 appartementen staan op de planning om gebouwd te worden aan het Zwaluwpad en de Buitendams 378. Donderdag 16 juni tekenden wethouder Trudy Baggerman Ruimtelijke Ordening en Wonen en Arie Blokland van Blokland Bouwpartners BV een samenwerkingsovereenkomst.

,,De 16 grondgebonden woningen worden onder de dijk gebouwd met ontsluiting naar de Blauwe Zoom. Boven de dijk komen nog 6 appartementen,” vertelt wethouder Trudy Baggerman. De grondgebonden woningen zijn onder te verdelen in 6 seniorenwoningen, 6 rijwoningen en 4 tweekappers welke zijn bedoeld om doorstroming te creëren. De 6 appartementen worden gebouwd in het sociale segment en zijn dus bedoeld voor de starter. ,,Hiermee wordt een kleinschalig, maar zeer divers plan ontwikkeld. We sluiten hiermee aan op de behoefte” aldus Trudy Baggerman.

BESTEMMINGSPLAN Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure. De vaststelling door de gemeenteraad staat gepland op donderdag 30 juni 2022. Vervolgens wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. ,,Als alles goed verloopt is de planning om medio 2023  te starten met de bouw”, besluit Trudy Baggerman.

advertentie