Nelleke Oudijn, BVD Advocaten, Moerbei 11, 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam, 0184 61 89 74, oudijn@bvd-advocaten.nl,www.bvd-advocaten.nl
Nelleke Oudijn, BVD Advocaten, Moerbei 11, 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam, 0184 61 89 74, oudijn@bvd-advocaten.nl,www.bvd-advocaten.nl BVD

Op zoek naar optimale brandveiligheid

Zakelijk

Een tijdje geleden lag een dossier op ons bureau waarin het brandweer-jargon ons om de oren sloeg. TAS (tankautospuit), binnenaanval, vuurlast en flash over… En dat naar aanleiding van een handhavingstraject door een gemeente.

In deze zaak ging het om de brandveiligheid van een sterk verouderd bedrijfspand. De brandwerendheid van het pand liet te wensen over. Het pand had een verdieping, maar de vloer daarvan was niet brandwerend. Het hele pand werd dus als één groot brandcompartiment (ruimte waarbinnen de brand moet blijven) beschouwd.

Het brandcompartiment was veel groter dan het Bouwbesluit 2012 toestaat (8000 m2 in plaats van 2000 m2). Het Bouwbesluit bestaat uit allerlei verschillende regels voor nieuwbouw of bestaande bouw. Bijvoorbeeld hoe breed de deur is, hoe groot de traptreden zijn en hoe brandwerend een gebouw moet zijn. Het bedrijfspand waarover het in het dossier ging, had muren nodig met een brandwerendheid van 60 minuten op basis van het Bouwbesluit. Oftewel: het gebouw moet een uur branden voor het in elkaar stort.

Aan de brandwerendheid van 60 minuten werd niet voldaan. Overigens is dat gelukkig niet uit de praktijk gebleken, want het gebouw staat er nog. Na theoretisch onderzoek bleek echter dat, mede vanwege de houten vloeren, het pand het nooit een uur uit zou houden. Dat betekende dat er niet aan de veiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit voldaan kon worden. Daarvoor biedt het Bouwbesluit wel een oplossing: gelijkwaardigheid.

Aan een aantal regels in het Bouwbesluit hoeft niet voldaan te worden als een oplossing bedacht kan worden die dezelfde veiligheid biedt. Die oplossing kan in een heleboel verschillende maatregelen gevonden worden. Denk aan het ophangen van extra blusmiddelen of het duidelijk aangeven van de vluchtroutes.

Door een veiligheidsexpert werden in deze zaak verschillende maatregelen voorgesteld. Een van die maatregelen was het vaker uitvoeren van controles bij de elektriciteitsinstallaties. De kans op kortsluiting (en dus brand) wordt zodoende verkleind. Een andere maatregelen was het clusteren van de vuurlast. Dat houdt in dat de brandbare spullen bij elkaar worden gezet en de minder brandbare spullen daar verder vandaan. Zo wordt bereikt dat een wand een lagere vuurlast te verwerken krijgt.

Na veel overleg met de gemeente, de veiligheidsregio en de veiligheidsexperts, werd uiteindelijk overeenstemming bereikt. Er is uitgegaan van een afbrandscenario van het pand: bij een forse brand zou het pand volledig in rook opgaan. Voorwaarde bij dit scenario was wel dat alle personen het pand veilig kunnen verlaten. Dankzij de vele nieuwe maatregelen die doorgevoerd zijn, was dat mogelijk. Het handhavingstraject, waar deze zaak mee begon, werd stopgezet.

Uit deze zaak blijkt hoe strikt de brandveiligheid van gebouwen is gereguleerd. Niet alleen bedrijfsgebouwen, ook woonhuizen moeten voldoen aan minimumeisen als het gaat om brandveiligheid. Gelukkig maar!

*deze naam is gefingeerd

mr. Nellieke Oudijn, BVD advocaten. BVD advocaten is elke dag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.30 uur.

advertentie