De nieuwe lunchroom heeft de naam 'Tikkie Bijzonder gekregen omdat er met bijzondere horecakanjers hard gewerkt gaat worden.
De nieuwe lunchroom heeft de naam 'Tikkie Bijzonder gekregen omdat er met bijzondere horecakanjers hard gewerkt gaat worden. Tikkie Bijzonder

Broodjes afhalen bij lunchroom Tikkie Bijzonder

Zakelijk

SLIEDRECHT Voor Zorginstelling Zorghuis Alblasserwaard, gevestigd aan de Rivierdijk 747 in Sliedrecht gaan, ondanks de coronamaatregelen, de deuren voor dagbesteding en voor het afhalen van broodjes na een intensieve voorbereiding eindelijk open. Vanaf woensdag 2 december is er de mogelijkheid om kwaliteit broodjes af te halen op de Kerkbuurt 33 aan het Merwedeplein. De keuze voor de af te halen broodjes staan op de afhaalkaart. Zie www.tikkie-bijzonder.nl.

Dit dagbestedingsproject is mede op initiatief van de ANBI Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard tot stand gekomen. Deze stichting stimuleert het maatschappelijk ondernemen bij een dergelijk dagbestedingsproject, waarbij mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zo meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De nieuwe lunchroom heeft de naam ‘Tikkie Bijzonder gekregen omdat er met bijzondere horecakanjers hard gewerkt gaat worden in deze nieuwe lunchroom. Op deze wijze kunnen zij hun arbeidsvaardigheden verder ontwikkelen en hierdoor ritme en structuur opdoen. Er wordt werkervaring en scholing aangeboden binnen uiteenlopende werksoorten. In het toekomstige leerbedrijf is ook een Praktijkopleider (leermeester) aanwezig die de eisen van de opleiding kent en in staat is de medewerker op te leiden en te coachen. De kwaliteiten en wensen van de horecakanjers zijn het belangrijkste en wordt er rekening gehouden met hun beperkingen. Lunchroom Tikkie Bijzonder kijkt PUUR naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Deze horecakanjers zijn oprecht, enthousiast en PUUR. Behalve het opdoen van werkervaring kunnen de horecakanjers eventueel ook een certificaat of diploma behalen voor keuken-assistent of bediening-assistent. Zij worden niet verplicht om een certificaat of diploma te behalen, want het laatste woord is uiteindelijk bij de horecakanjers zelf.

ANDERE VORMEN DAGBESTEDING Ook biedt Lunchroom Tikkie Bijzonder voor mensen met een beperking mogelijkheden aan om onder begeleiding van een activiteitenbegeleidster deel te nemen aan andere vormen van dagbesteding, zoals creatieve bezigheden als timmeren, knutselen, naaiwerk en portretschilderen. Deze vormen van dagbesteding vinden plaats op de dinsdag, woensdag (portretschilderen) en op de donderdag en gebeurt in het bijzijn van de bezoekers aan de lunchroom. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De financiering gaat meestal via het persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen met bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering die een CIZ-indicatie hebben of kunnen verkrijgen en vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bij belangstelling of info stuur dan een mail naar info@tikkie-bijzonder.nl met telefoonnummer of bel naar Roy Leeuwestein op 06-53461567. Ook zorginstelling Zorghuis Alblasserwaard is een ‘Tikkie Bijzonder’, dus meld je aan. Zie ook www.zorghuisalblasserwaard.nl of www.tikkie-bijzonder.nl.

advertentie