Afbeelding
UWV

Veel kansen in de zorg in Drechtsteden

Zakelijk

H’VELD-G’DAM In de zorgsector zijn volop kansen voor werkzoekenden in Drechtsteden. In 2020 ontstonden in de regio 1.350 vacatures in deze sector. In de WW zijn er maar een beperkt aantal werkzoekenden op zoek naar een zorgberoep. Dit zorgt ervoor dat het voor een aantal zorgberoepen lastig blijft openstaande vacatures in te vullen in Drechtsteden. Vandaag publiceert UWV de barometer arbeidsmarkt Zorg.

Drechtsteden kampt nog steeds met een krappe arbeidsmarkt voor beroepen in de zorg. Het aantal ontstane vacatures voor zorgfuncties bleef met 1.350 op gelijk niveau. Dit terwijl er maar een beperkt aantal WW-uikeringen aan zorgberoepen worden uitgekeerd in Drechtsteden. Vooral de vraag naar verzorgenden IG, basis verpleegkundigen, helpenden en gespecialiseerd verpleegkundige (ziekenhuis)  nam toe. Ook in 2021 is er behoefte aan nieuw zorgpersoneel. In het overzicht kansrijke beroepen van UWV zijn veel zorgberoepen opgenomen. Beroepen gericht op welzijn zijn minder krap of zelfs ruim te noemen: er is dus sprake van een groter aanbod van personeel ten opzichte van de vraag. Er waren voor functies in sociaal werk, jeugdzorg & kinderopvang met 300 openstaande vacatures aanzienlijk minder vacatures in vergelijking met de zorg.

Van 22 t/m 27 maart vindt de landelijke Ontdek de Zorgweek plaats, die de sector elk jaar organiseert. Verschillende initiatieven moeten tot vervulling van meer vacatures leiden. Het doel ervan is potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor een baan in zorg & welzijn.

UWV, gemeenten, opleiders e.a. werken samen met werkgevers in de zorg om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. Zo kreeg UWV in Drechtsteden eind oktober 2020 een noodkreet van een horeca ondernemer met de vraag of UWV tijdelijke mogelijkheden zag voor zijn personeel. Vanwege de coronamaatregelen en daarmee de tijdelijke sluiting van zijn horecazaak, konden zijn medewerkers op dat moment niet werken. UWV nam contact op met Aafje Hulpthuis met de vraag of ze open stonden voor collegiale inleen van horecamedewerkers. Aafje Hulpthuis reageerde direct enthousiast op dat idee. Nadat UWV de horeca ondernemer in contact met Aafje Hulpthuis bracht, zijn er vier medewerkers tijdelijk aan de slag gegaan bij Aafje Hulpthuis in de functie van huishoudelijk medewerker.

Aïny Spalburg, recruiter bij Aafje Hulpthuis: ,,Ik vond het een geweldig idee. Wij konden extra handen gebruiken en voor de tijdelijk werkloze horecamedewerkers was het ook een uitkomst. Er zijn veel overeenkomsten tussen ons werk en werken in de horeca. Het zijn beide dienstbare beroepen die empathie vergen. Bovendien is het zwaar werk en vereist het een bepaald arbeidsethos. Je moet de handen uit de mouwen steken, een doener zijn. Nou, dat ze zijn in de horeca wel gewend.”

Danielle Brienne, adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV: ,,Fantastisch om in deze tijd een horeca ondernemer te kunnen helpen door contact te leggen met Aafje Hulpthuis, waar wij al jaren mee samenwerken. Deze samenwerking met Aafje Hulpthuis gaan wij in de toekomst nog meer uitbreiden. Tevens willen wij graag nieuwe samenwerkingen met werkgevers aangaan, met name op het gebied van mobiliteitsdienstverlening.”

Eind februari 2021 verstrekte UWV in totaal 4.072 WW-uitkeringen in Drechtsteden. Dat waren er 3 minder dan eind januari: een daling met 0,1%. Landelijk deed zich een daling voor met 0,9%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Drechtsteden met 668, ofwel 19,6%. In heel Nederland was de stijging afgelopen jaar wat minder (19,1%). Regionaal droeg de overige commerciële dienstverlening het meest bij aan de toename ten opzichte van vorig jaar (+662). Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden met 2,7% net iets lager dan het landelijk percentage (3,1%).

Afbeelding
advertentie