Alle schoolbesturen, van links naar rechts: A. Casteleijn, M. de Hon, S. Noel, J.J Melse en L. Boon.
Alle schoolbesturen, van links naar rechts: A. Casteleijn, M. de Hon, S. Noel, J.J Melse en L. Boon. Taalklas PO De Toekomst
Advertorial

Taalklas PO De Toekomst voor Oekraïense leerlingen

Zakelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM Taalklas PO De Toekomst in Hardinxveld is een initiatief van alle schoolbesturen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam die tijdelijk gevestigd is in het schoolgebouw van De Driemaster. In schooljaar 2022-2023 zal de Taalklas onderwijs bieden aan Oekraïense leerlingen uit Hardinxveld. Een bewuste keuze om taalonderwijs aan te bieden op één centrale plek vanwege de aanwezige expertise.

Op 7 april 2022 is met instemming van alle Hardinxveldse scholen deze onderwijsvoorziening opgericht om Oekraïense leerlingen onderwijs te bieden. In de afgelopen maanden is expertise opgedaan om vanuit methodes kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Door de samenwerking van Nederlandse en Oekraïense leerkrachten is er een passend aanbod ontwikkeld.

De tijdelijke onderwijsvoorziening is ingericht volgens de eisen van nieuwkomersonderwijs. Voor schooljaar 2022-2023 is de taalklas ingericht voor Oekraïense leerlingen die reeds bekend zijn met het Oekraïense onderwijssysteem. In principe kunnen alle leerlingen van 7 t/m 12 jaar deelnemen om aan te sluiten bij het Oekraïense onderwijs en daarnaast vaardiger te worden in het Nederlands.

DAGPROGRAMMA Het dagprogramma bestaat uit rekenen, Engels, Oekraïense taal en literatuur en diverse zaakvakken die gegeven worden door Oekraïense juffen. Daarnaast worden er lessen Nederlands gegeven door Nederlandse leerkrachten, waarbij er aandacht is voor woordenschat, zinsopbouw, lezen en uitspraak. Vakken als gymnastiek, muziek, tekenen en handvaardigheid staan natuurlijk ook op het programma. Het doel is dat we deze leerlingen goed kunnen voorbereiden op een overstap naar het reguliere onderwijs in schooljaar 2023-2024.

Alle schoolbesturen hebben voor schooljaar 2022-2023 ingestemd om Oekraïense leerlingen van 4 t/m 6 jaar een passende plek te bieden binnen het reguliere onderwijs in Hardinxveld-Giessendam. De Oekraïense leerlingen kunnen profiteren van het talige aanbod dat gegeven wordt in de groepen 1 t/m 3.

advertentie
advertentie