de onthulling van de muziekbal
de onthulling van de muziekbal Stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof

Muziekbal voor bewoners van Judith Leysterhof in Boven-Hardinxveld

1 juni 2023 om 07:38 Zorg

BOVEN-HARDINXVELD In de tuin van de Judith Leysterhof in Boven-Hardinxveld is een muziekbal onthuld. De feestelijke ingebruikneming hiervan vond plaats met een bijeenkomst op dinsdag 30 mei. Tegelijkertijd is tijdens dit moment aandacht gegeven aan de start van het project ‘leven in vrijheid’. Beide voorzieningen zijn gericht op het verbeteren van het woongenot en het welzijn van de bewoners. 

In de Judith Leysterhof leven bewoners, die worden geconfronteerd met dementie of moeten leven met andere beperkingen. Met name voor de eerste groep, mensen met geheugenverlies, is muziek erg belangrijk. Muziek haalt allerlei herinneringen uit het verleden naar boven; en ook verhalen en gebeurtenissen van vroeger. Muziek draagt bij aan het verbeteren van sociale vaardigheden en emotionele belevingen bij dementie. Muziek stimuleert het geheugen. Ook van groot belang is dat muziek onrust kan wegnemen; juist die onrust maakt het leven van mensen met dementie zo lastig. Van muziek worden ze blij en gaan ze meebewegen. Met muziek of met de verhalen, de op de muziekbal ook kunnen worden beluisterd, worden mensen herinnerd aan blije gebeurtenissen in het verleden.

FINANCIERING

Voor de financiering van de muziekbal heeft de Stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof onder meer een beroep gedaan op externe fondsen. Een belangrijke bijdrage komt van het Rivierenlandfonds. De overige benodigde gelden zijn geschonken door particuliere donateurs en andere geldschieters.

PROJECT LEVEN IN VRIJHEID

De volksgezondheid in Nederland wordt momenteel geconfronteerd met nieuwe richtlijnen, die ervan uitgaan dat mensen niet opgesloten mogen worden. Alle mensen moeten onder vrijwel alle omstandigheden vrij kunnen leven. Dat geldt ook voor mensen die vanwege hun situatie in een instelling wonen. Judith Leysterhof doet aan deze openstelling van hun gebouw op verantwoorde wijze mee door overdag de deur van slot te houden. Dezelfde 30e mei dat de muziekbal in gebruik is genomen is ook de eerste dag dat deze situatie voor de instelling is gaan gelden.

Opnieuw kon er een voorziening worden toegevoegd aan de Judith Leysterhof, die het wonen in deze instelling wat meer plezier geeft. Zowel deze locatie als de Neder-Hardinxveldse Tiendwaert hebben nog meer wensen. Wie geïnteresseerd is in het doen van schenkingen aan de Stichting Vrienden om soortgelijke voorzieningen te kunnen realiseren of donateur van de Stichting wil worden, kan mailen naar de secretaris: aj.vannoordenne@gmail.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie