Meteen in beweging in 2011

Sport

OKK, dat inspringt op de toenemende vergrijzing, heeft een subsidie ontvangen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Stichting DOEN! van de Postcodeloterij. ,,Met de steun van IGO Servicepunt hebben we het project ‘Ouder(en) in Beweging’ geschreven”, legt Heijblom uit. ,,We merkten dat we goed zijn op dit terrein en dat er weinig tot geen andere aanbieders zijn in Hardinxveld. Door bijvoorbeeld een groep te starten in De Peulenhof (een flat waar hoofdzakelijk senioren wonen, red.) willen we het dichterbij brengen.” De lessen, die worden gegeven in de recreatiezaal, zijn bedoeld voor vitale en minder vitale ouderen. “De oefeningen zijn daar helemaal op afgestemd. In de lessen wordt aandacht besteed aan het trainen van alle bewegingen die in het dagelijkse leven nodig zijn, zoals lopen, tillen, bukken, balans bewaren en het voorkomen van vallen. Het is laagdrempelig. Het zijn leuke beweeg- en spelvormen waaraan iedereen mee kan doen. Als je een oefening overslaat is geen probleem. Het doel is samen bewegen binnen de mogelijkheden die iemand heeft. Je ontmoet anderen en als je niet bent geweest word je gemist.” Deze woorden zouden opgetekend kunnen zijn uit de mond van wijlen Arie Pieter van Bennekum. Hij was erevoorzitter van de gymnastiekvereniging. Heijblom omschrijft hem als een pionier in het lesgeven aan de oudere medemens. ,,Hij is ons voorbeeld geweest. In zijn laatste levensjaren woonde hij in De Wielinghof alwaar hij bewegingslessen gaf aan zijn medebewoners. Gewoon heel simpel in de recreatiezaal. Meestal met behulp van stoelen.”

OKK sportief aan de slag met vijftigplussers H’VELD-G’DAM - Bij de viering van het 90-jarig bestaan in 2009 lanceerde gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kracht (OKK) de nieuwe slogan ‘Een leven lang sportief’. ,,We zijn het best in het aanbieden van een breed scala. Je kan je hele leven bij OKK terecht”, aldus voorzitter Arjan Heijblom, die blij is dat, met behulp van subsidiëring, in de eerste week van het nieuwe jaar een start kan worden gemaakt met de groepen Meer Bewegen voor Ouderen en Blij(f) Fit.

Door Erik de Bruin

De lessen in De Peulenhof worden gegeven in samenwerking met Stichting Kultureel en Edukatief Werk (SKEW). Op twee andere locaties doet OKK het zelf. Zowel in de eigen gymzaal aan de Rijnstraat als in de gymzaal aan de Pieter de Hooghstraat in Boven-Hardinxveld kunnen oudere volwassenen zichzelf aansluiten bij de groepen Blij(f) Fit. De oefeningen zijn toegespitst of vijftigplussers die fit willen blijven. Er is geen leeftijdsgrens. Meedoen kan als een goed voornemen voor 2011 worden beschouwd. Al direct na Oud & Nieuw gaan de verschillende groepen van start, te weten op maandag 3 en dinsdag 4 januari. In De Peulenhof zijn de lessen elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. In het OKK-gebouw wordt iedere dinsdagmorgen lesgegeven van 09.30 tot 10.30 uur en in Boven-Hardinxveld elke maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur. Dankzij de subsidie die via het projectplan in de wacht is gesleept kunnen geïnteresseerden voordelig van start gaan. De eerste twee lessen zijn sowieso vrijblijvend. Kijk voor meer informatie op www.okkhardinxveld.nl of neem telefonisch contact op met de vereniging (0184-630662). Voor de lessen die plaatsvinden in De Peulenhof kan men ook SKEW bellen via 0184-612771.

advertentie