Diagram partij Tijmen Schakel.
Diagram partij Tijmen Schakel. Schaakclub De Giessen en Linge

Eerste bekerronde schaakclub De Giessen en Linge

Overig

GIESSENBURG Op 15 november werd de eerste ronde in de bekercompetitie gespeeld. Het afgelopen jaar was de bekercompetitie vanwege de coronabeperkingen in het water gevallen en niet gespeeld. Het was plezierig deze avond weer een aantal leden achter het bord te zien zitten die we de afgelopen tijd weinig hadden gezien. Er konden 11 wedstrijden worden gespeeld. Drie wedstrijden zijn naar een later tijdstip verschoven.

Chris van Wieringen verloor al snel materiaal tegen Martijn Koudstaal en daarmee ook de partij. Huig Visser kwam tegen Christiaan Boudewijn een pion achter en dat gebeurde ook bij David Carlsson tegen Mark Couwenberg. In beide gevallen werd dit uitgebouwd tot winst. Eddy Korevaar kreeg tegen Peter van Gaalen prettig ruimteoverwicht. Toen Peter zich niet kon loswerken en steeds meer werd ingesnoerd, was de winstvoering voor Eddy eenvoudig. Egbert Meier kwam tegen Ernst Delwel twee pionnen achter en toen Ernst naar voren trok met torens, paarden en pionnen, was duidelijk dat Ernst zou gaan winnen. Bij Gerard de Gans en Jan Post leek het lang gelijk op te gaan. Hoewel Gerard bij goede stelling nog wel een pion voorkwam, kon Jan zijn tegenstander via en list toch nog verschalken.

Mattias Stok moest het opnemen tegen Tony Else. Mattias kreeg vanuit de opening geen voordeel en Tony met zwart een fraai pionnencentrum. Later in de partij kreeg Tony toenemend positioneel voordeel en was sprake van een totale dominantie en Mattias kon het dan ook niet bolwerken.

Tijmen Schakel speelde een goede partij tegen John Dessens. Hij won een centrale pion en kreeg een mooi tweetal verbonden vrijpionnen. Hij had hiermee winnend en kon de partij met een mooi stikmatmotief besluiten. Diagram. Er volgde Pf7+ Kg8; Ph6+ Kh8 en Dg8+!

Chris Tromp pakte zijn partij tegen Bram Capelle voortvarend aan en offerde al snel een loper op f7, maar zijn berekening klopte niet. Bram speelde soliede en maakte langzaam vorderingen naar winst. Een taai en langdurig gevecht werd geleverd door Bert van Geldere en Bert den Boer. Bert van Geldere kreeg ruimtevoordeel op de damevleugel. Na ruil van torens en dames, bleef een eindspel over waarin de pionnen op beide vleugels bijna allemaal tegen elkaar aanleunden. Het zag er allemaal erg remise-achtig uit. Maar het lukte Bert van Geldere toch de stelling open te breken en hij en kon zijn voordeel in winst omzetten.

De laatste en langste partij werd gespeeld door Arjan Uittenbogaard en Henk Boot. Arjan liet zich niet nogmaals verrassen in de opening en speelde sterk. Hij stond na de opening een tikkeltje beter (volgens de computer) maar Arjan vond dat zelf niet. Hij vond het moeilijk een goed plan te vinden.Toen Arjan een vrij traag plan koos, kwam Henk steeds prettiger te staan. Maar het was wel een stelling met veel mogelijkheden. Henk koos duidelijk een verkeerd pad. Hij zag wel dat een paard zou sneuvelen, maar had een (te) optimistische kijk op zijn mogelijkheden van de eigen aanval. op de koningsvleugel. De computer gaf gedurende een flink aantal zetten Arjan een “beslissend” voordeel, was de juiste voortzetting met beperkte tijd op de klok lastig te vinden. Henk speelde zo actief mogelijk met een verre pionnenopmars op de koningsvleugel. Zeker toen Arjan met zijn paard trachtte alles nog voldoende te dekken, was Henk er als de kippen bij om met een minorpromotie g2xf1P+ de partij naar zich toe te trekken. Met alle omstanders in de laatste fase was het na afloop natuurlijk (vooral voor Henk) plezierig nakaarten, als was Henk de eerste die toegaf in een verloren stelling terecht te zijn gekomen. Maar dus des te dankbaarder was voor het engeltje op zijn schouder.

Omdat Hans Karelse en André van Wingerden geen bekertegenstander hadden, speelden zij een “gewone” wedstrijd voor de interne competitie. Vooral Hans stelde zich erg rustig op. Na 14 zetten stonden bijna al zijn stukken op de onderste rij. Maar even later ontbrandde de strijd op de koningsvleugel en het werd een onderhoudend gevecht, waarbij de computer bij thuisanalyse meerdere “verbeter” suggesties deed. Overigens op ons niveau niet ongebruikelijk…. In ieder geval kwam André veel beter te staan en Hans zal niet ongelukkig geweest zijn dat André uiteindelijk koos voor eeuwig schaak. Remise dus.

advertentie
advertentie