Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging OKK

Sport/sport Deel je nieuws

Gymnastiekvereniging OKK houdt op donderdag 28 maart aanstaande haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden in de recreatieruimte van het OKK-gebouw aan de Rijnstraat en begint om 20.00 uur. Op die avond zullen de gebruikelijke jaarverslagen van de diverse commissies, het financiële verslag over 2018, het contributievoorstel voor 2019 en de begroting voor 2019 vastgesteld worden. Diverse bestuursleden zullen herkozen worden.

Wij nodigen alle leden en ouders van jeugdleden uit bij deze vergadering aanwezig te zijn.

De bij deze vergadering behorende stukken kunt u downloaden op onze website: www.okkhardinxveld.nl

advertentie