Ledenvergadering Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

15 januari 2014 om 00:00 Nieuws

GIESSEN -OUDEKERK - Vrijdag 31 januari houdt de Oranjevereniging uit Giessen-Oudekerk haar jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen. De avond vangt aan om 20.00 uur. De agenda omvat notulen, jaar en financieel verslag. Aftredend en herkiesbaar zijn Inge Westerhout-Bons, Ron Klein Breteler, Rien van Dijk en Erik Boer. Het jaarprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en omvat Koningsdag, 4 mei en de 35e Gondelvaart. Voor Koningsdag wordt gezocht naar een uitbater van de consumptietent. Aan het eind van de vergadering is weer de traditionele gratis verloting.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie