Duurzaamheid

5 april 2019 om 10:06 Lokaal/Column

Het is al weer een jaar geleden dat er verkiezingen voor de gemeenteraad zijn geweest. Voor het CDA is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Het is van belang dat wij als goed rentmeester, beheerder, met onze aarde omgaan en doorgeven aan onze kinderen.

Duurzaamheid is concreet te maken in gedrag. Allereerst kan je denken aan duurzaam bewegen. Er is een groei van elektrisch fietsgebruik, ook voor woon- en werkverkeer. Het CDA is daarom voorstander van de F15, een fietssnelweg langs de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Deels ligt dit fietspad er al. Voor een deel ook niet. Wij pleiten voor een fietspad van de Kanaaldijk-Zuid naar de Sluisweg. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor ook financiële middelen. De CDA – fractie zal het college vragen naar de stand van zaken. Het zou mooi zijn om ook langs een fietssnelweg zonnepanelen te plaatsen en bomen ter opvang van CO2.

Over zonnepanelen gesproken. Het Rijk is ook van plan om langs enkele autosnelwegen zonnepanelen te plaatsen. Het CDA vindt het van belang dat op daken van overheidsgebouwen zonnepanelen geplaatst worden. Ook particuliere initiatieven om zonnepanelen is wenselijk. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan duurzame opwekking van zonne-energie.

Een duurzame samenleving is ook een schone samenleving. De CDA fractie en het bestuur heeft recentelijk 20 kilo zwerfvuil opgehaald langs de Rivierdijk om plastic soep te voorkomen. Het CDA wil deze actie herhalen. Er zijn diverse plekken is ons dorp waar helaas zwerfvuil begint. Duurzaamheid begint bij jezelf, houd het dus op lokaal niveau klein. Regeren is vooruitzien. De raad is daarom met een raadsprogramma bezig waarin duurzaamheid terugkomt. Genoeg stof tot nadenken.

Simon van Zessen, raadslid CDA

advertentie
advertentie