Afbeelding

Forse toename WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond

28 mei 2020 om 21:21 Corona

REGIO Het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond nam in april met 19,3% toe als gevolg van de coronacrisis. De meeste WW-uitkeringen kwamen vanuit de uitzendbranche en horeca & catering. De coronamaatregelen manifesteren zich verder in dalende online vacatures. Toch zijn er, ondanks deze ontwikkelingen, ook kansen op de arbeidsmarkt in sectoren die minder geraakt worden.

Eind april 2020 verstrekte UWV in totaal 31.476 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. De WW-uitkeringen namen in april met 5.093 toe ten opzichte van maart. Dat is een stijging met 19,3%. Landelijk steeg het aantal uitkeringen minder fors met 16,7%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 20% en in Nederland met 13,5%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) bleef voor Drechtsteden met 2,7% en Gorinchem met 2,1% nog onder het landelijk gemiddelde van 3,2%. Rijnmond kwam met 3,6% hoger uit dan het landelijk gemiddelde.

Het aantal WW-uitkeringen nam in april 2020 het meest toe vanuit de uitzendbedrijven en horeca & catering met respectievelijk 2.044 en 848 uitkeringen. Werkgevers passen in onzekere tijden en bij minder werkaanbod de schil met flexibele medewerkers aan, waardoor de uitzendbranche flink getroffen is. De sector horeca & catering heeft te maken met de ingrijpende coronamaatregelen. Beide sectoren bieden veel werk aan jongeren. Het aandeel jongeren in de WW-uitkeringen is dan ook toegenomen van 11% in maart 2020 naar 15%  in april. Ten opzichte van maart steeg het aantal WW-uitkeringen voor jongeren met 70%, terwijl dit voor de andere leeftijdsgroepen onder de 20% lag.

De toename van de WW-uitkeringen gaat samen met een daling van de openstaande online vacatures voor werkzoekenden na medio maart 2020 (week 11). Het gemiddeld aantal online vacatures per week daalde in Groot-Rijnmond de eerste weken erna (week 12 t/m 14) met 14 procent en daarna nog eens met 4% (week 15 t/m 17). Vacatures voor dienstverlenende en commerciële beroepen (inkopers en verkopers) namen in die laatste periode procentueel het sterkst af. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (bijvoorbeeld receptionisten en telefonisten) was de absolute afname het grootst. Werkgevers zijn in onzekere tijden voorzichtig met het bezetten van indirecte functies. Ook in de sector transport & logistiek nam de vraag naar personeel veel af.

UWV brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in beeld. Uit de analyse van de openstaande online vacatures blijkt dat in Groot-Rijnmond recent het aantal vacatures voor banen in de zorg, onderwijs en groenvoorziening toenam. Het ging om functies als praktijkopleiders/docenten in het (v)mbo, zorghulpen en –assistenten, helpenden, groeps- en woonbegeleiders en verzorgenden IG en medewerkers hoveniersbedrijf en groenonderhoud. UWV inventariseert verder de acute tekorten en overschotten. Personeel dat in de éne sector niet meer aan het werk kan, kan wellicht elders aan de slag. Zowel de notitie Ontwikkeling aantal vacatures als de inventarisatie van acute personeelstekorten en – overschotten worden periodiek geactualiseerd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie