Afbeelding
Google maps

Een vuist tegen ondermijning

Economie

HARDINXVELD-GIESSENDAM Op dinsdag 18 januari hebben het ROBT, politie, Omgevingsdienst, brandweer, RIEC en de gemeente een eerste gezamenlijke controle gehouden bij een aantal bedrijfspanden en locaties op het bedrijventerrein Nieuweweg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving binnen bedrijfspanden en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. ,,Deze controle was de eerste controle van een reeks die gaat volgen om zo Hardinxveld-Giessendam veilig te houden. Als gemeente is het onder andere onze taak om de burger zich veilig te laten voelen”, vertelt burgemeester Dirk Heijkoop.

De gemeente heeft onder andere als taak om de burger zich veilig te laten voelen in het dorp. Sinds 2021 is Team Veiligheid zich meer gaan richten op het tegengaan van ondermijning. Ondermijning betekent dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van bijvoorbeeld bedrijven in de gemeente. Denk hierbij aan witwaspraktijken of brandgevaarlijke hennepkwekerijen. Ondermijning heeft een ontwrichtend effect op de samenleving en kan voor angst, onveiligheid en ongunstig ondernemersklimaat zorgen. Burgemeester Dirk Heijkoop: ,,Wij, de gemeente, maken samen met onze partners een vuist tegen ondermijning.”

PREVENTIE De gemeente zet in op preventie door het informeren van inwoners over signalen en het herkennen van ondermijnende criminaliteit. De gemeente zet preventief in om mensen te waarschuwen; ‘Je kan maar één keer nee zeggen’. Daarnaast treedt de gemeente in contact met bepaalde sectoren die kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het buitengebied waarbij criminelen aankloppen om een schuur te huren voor de productie of verwerking van drugs. Ook een bedrijventerrein waar men anoniem opereert zonder gestoord te worden is een voorbeeld.

Naast preventieve acties wil de gemeente, in samenwerking met de partners, de informatiepositie versterken, zodat op tijd ingegrepen kan worden bij mogelijke signalen van ondermijning. Ook treedt de gemeente op bij gevallen die ondermijning raken.

MELD VERDACHTE SITUATIES Inwoners kunnen ook bijdragen aan een veilige en transparante samenleving. Wie een verdachte situatie, ziet, bijvoorbeeld beperkte openingstijden, veel activiteit bij een loods in het buitengebied of weinig klanten in het centrum, dan kan dit worden gemeld bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Dit kan via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Melding kan ook worden doorgegeven aan de gemeente via ondermijning@hardinxveld-giessendam.nl.

advertentie