Plaats van samenkomst
Plaats van samenkomst L.W. Pors

bidden als anker

6 september 2021 om 13:21 Lokaal Deel je nieuws

Hardinxveld-Giessendam – Op dinsdagavond 14 september 2021 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken  en politici van de drie christelijke politieke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP.  Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Waarom bidden voor de plaatselijke en landelijke overheid? Veel moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Wat te denken van de situatie in Afghanistan, of van de formatiebesprekingen?  Welke maatregelen neem je in tijden van corona? Wat te doen met natuurgeweld, klimaatafspraken,  zorgverlening, nieuwbouw, financiën, etc.? Het kan je soms onzeker maken. We zoeken houvast, we zoeken zekerheid, een ankerpunt. Waar vinden we die?

Daarom is voor de kroonbede 2021 in Hardinxveld-Giessendam gekozen voor het thema: ‘BIDDEN ALS ANKER’.

Rond dit thema zal gesproken, gebeden en gezongen worden. Tevens zal er een muzikaal  intermezzo worden verzorgd. Ds. J.C. Breugem (predikant PKN te Boven-Hardinxveld ) zal de meditatie verzorgen en ds. P.J. Weij (predikant NGK ) zal de kroonbede uitspreken. Willem Pors (raadslid ChristenUnie) zal het thema vanuit de politiek belichten. De muzikale medewerking wordt verleend door Joost van Barneveld (organist Grote Kerk). Hij bespeelt het orgel en begeleidt ook de samenzang.  

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 14 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Vanwege COVID19 zullen er enkele maatregelen in acht genomen dienen te worden. Deze zullen u bij aanvang of tijdens  deze bijeenkomst kenbaar worden gemaakt.

Het belooft weer een mooi samenzijn te worden, dus u bent van harte welkom!

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie