Afbeelding
Neli Soares

Samenwerking op gebied van ouderenmishandeling in de regio geformaliseerd

3 december 2021 om 12:56 Maatschappelijk

REGIO In de regio Zuid-Holland Zuid krijgt 1 op de 20 ouderen te maken met huiselijk geweld. Bijna altijd zijn dat mensen die in een afhankelijkheidssituatie terechtkomen, bijvoorbeeld doordat ze alleen komen te staan of fysiek iets gaan mankeren. De mishandeling kan gaan om fysiek geweld, seksueel misbruik, financieel misbruik en ook psychisch misbruik. Om dit probleem aan te pakken, is in de regio Drechtsteden - Alblasserrwaard een samenwerkingsverband opgericht dat op dinsdag 30 november werd ondertekend door 45 partijen.

door Ria Folkertsma

Floriske Dalhuisen is als ambassadeur en projectmedewerker vanuit Drechtzorg betrokken bij de werkgroep Veilig Oud Drechtsteden - Alblasserwaard en de afgelopen maanden druk geweest de samenwerking geformaliseerd te krijgen: ,,We hebben ongeveer 130 organisaties aangeschreven met een enquête over het onderwerp, waarmee we wilden inventariseren of organisaties te maken hebben met ouderenmishandeling en de bestrijding ervan en of en in welke mate men betrokken wilde zijn bij de samenwerking. Dit resulteerde in een kernteam van 7 organisaties die met steun van de gemeenten uit de Drechtsteden en Alblasserwaard zorgden dat maar liefst 45 organisaties gaan samenwerken tegen ouderenmishandeling. Samen gaan we actief aan de slag om te zorgen dat we ouderenmishandeling terugdringen en liefst voorkomen.”

Tijdens een online bijeenkomst met een afwisselend programma onder leiding van journalist en dagvoorzitter Merel van Dorp, werd toegewerkt naar een concreet actieplan voor de komende periode. Op het gebied van scholing van beroepskrachten, hoe om te gaan met overbelaste mantelzorg en over het gebruikmaken van bestaande structuren werden afspraken gemaakt. Rode draad was wel dat het onderwerp lastig bespreekbaar te maken is en dat er nog een groot taboe op rust. Hoe laagdrempeliger het gesprek gevoerd kan worden, hoe sneller signalen op de juiste plek terecht komen en hoe beter wordt samengewerkt, hoe meer de schade beperkt kan worden. Lizanne Lansing, wethouder van de gemeente Molenlanden, gaf aan dat zij het belangrijk vindt dat kwetsbare mensen gezien en ondersteund worden: ,,Ik vind het heel erg als daar misbruik van wordt gemaakt. Ik zie ook dat er een grijs gebied is: wanneer is er sprake van misbruik en wanneer niet? Door samen te werken op dit onderwerp kunnen we zoeken naar een weg om het, hoe moeilijk ook, ter sprake te brengen.”

De middag werd feestelijk afgesloten met de ondertekening op afstand, maar niet zonder een hapje en een drankje. Nadat Merel van Dorp had afgeteld, werden flesjes champagne ontkurkt en een hapje genuttigd. De goede voornemens voor het komende jaar staan alvast op papier.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie