Afbeelding
BDUmedia

Corporaties Drechtsteden willen toenemende druk op de woningmarkt halt toeroepen

Wonen

HARDINXVELD-GIESSENDAM - De druk op de woningmarkt neemt toe, ook in de Drechtsteden zien we dat het steeds moeilijker wordt voor woningzoekenden om een woning te vinden die past bij hun behoeften en portemonnee. Om die reden staat dit onderwerp hoog op de agenda’s van de woningcorporaties in de Drechtsteden. Op donderdag 1 juli 2021 hebben de corporaties in de Drechtsteden weer een bod op de woonvisie van de gemeentes gedaan. Met dit bod willen zij een stap te zetten richting de oplossing van de woningschaarste. 

Niet alleen voor koopwoningen en woningen in de vrije huursector geldt dat ze steeds schaarser worden. Ook als het gaat om sociale huurwoningen is te zien dat de vraag en het aanbod in de Drechtsteden steeds minder op elkaar aansluiten. Voor een deel komt dit doordat huurders lang in hun woning blijven wonen en niet doorstromen naar een andere woning die bijvoorbeeld na een aantal jaar meer passend is. Een andere oorzaak van de schaarste van sociale huurwoningen in de Drechtsteden ligt in het feit dat ook de groep mensen die aangewezen is op een sociale huurwoning steeds groter wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statushouders, dak- en thuislozen of mensen die niet langer terecht kunnen bij zorginstellingen en behoefte hebben aan woonruimte met een bijkomende lichamelijke- of geestelijke zorgvraag. De corporaties zien de druk op de woningmarkt en de vraag naar sociale huurwoningen alleen maar toenemen.

De corporaties in de Drechtsteden vinden het belangrijk om dit probleem met elkaar een halt toe te roepen, want we ze voelen dat de urgentie zeer groot is. Deels doen ze dit door naar snellere en alternatieve bouwvormen te zoeken. Denk hierbij aan flexibele en geïndustrialiseerde bouw, waarbij woningen worden gebouwd in de fabriek en op de locatie in elkaar worden gezet waardoor ze veel sneller nieuwe woningen kunnen realiseren. Maar ook vernieuwde manieren van wonen hebben de aandacht, zoals bijvoorbeeld flexwonen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie waardoor het aanbod van woningen tijdelijk vergroot wordt. En er is aandacht voor het probleem van de eerdergenoemde doorstroming. Zo werken een aantal corporaties in de Drechtsteden met doorstroommakelaars die de huurders die niet meer passend wonen actief benaderen en hen helpen bij het vinden van een woning die wel passend is. De vrijgekomen woningen kunnen ze dan weer verhuren aan woningzoekenden.

Maar daarmee zijn de corporaties er nog niet. Misschien wel het grootste verschil kan worden gemaakt met de nieuwbouwplannen. In de komende vijf jaar bouwen de corporaties in totaal 1982 nieuwe woningen in de Drechtsteden. Daar staat echter tegenover dat er ook 1375 woningen gesloopt worden, omdat deze niet meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Per saldo komen er in de komende vijf jaar dus 607 nieuwe sociale huurwoningen bij. Dat is helaas te weinig om de toenemende vraag op te lossen. Ze willen dus graag meer sociale huurwoningen nieuw bouwen.

Feit is dat dit probleem niet alleen door de corporaties kan worden opgelost. Ze hebben daarbij de hulp en inzet nodig van de maatschappelijke partners. Om die reden zijn ze voortdurend in gesprek met de wethouders van de verschillende gemeenten in de Drechtsteden. Samen met hen verkennen de corporaties eventuele oplossingen voor dit probleem en ze maken inmiddels goede stappen. En ook de bouwers van woningen zijn een belangrijke partij. Zij zijn degenen die de woningen voor ons realiseren en meedenken over hoe dit sneller kan, zonder in te leveren op de kwaliteit van de woningen. Op deze manier willen de corporaties er alles aan doen om toe te werken naar een gezonde woningmarkt.

advertentie
advertentie