Hilma Bruinsma en Ellen du Cloux maken deel uit van het bestuur
Hilma Bruinsma en Ellen du Cloux maken deel uit van het bestuur Eline Lohman

'Met schrijven kun je uiten wat er in je leeft'

16 januari 2020 om 11:24 Mensen

GORINCHEM De Gorcumse literatuurprijs (GLP) beleeft woensdag 18 maart haar 26e editie. De prijs wordt uitgeschreven door de Stichting Literaire Workshop, die is opgericht met als doel het zelf schrijven en presenteren van literatuur te bevorderen en het stimuleren van de uitoefening van literaire activiteiten. Hilma Bruinsma (58) en Ellen du Cloux (67) uit Gorinchem maken deel uit van het bestuur.

door Eline Lohman

Hoe lang bestaat de Gorcumse literatuurprijs al?
Hilma: ,,De stichting is in 1988 opgericht. Het doel komt het beste tot uitdrukking in de activiteiten van de stichting, zoals in het aanbieden van workshops 'Schrijf jouw verhaal of gedicht' en het uitschrijven van de Gorcumse literatuurprijs voor jongeren en volwassenen in Nederland en Vlaanderen. In 2014 heeft de stichting een revival gehad. Met een nieuw bestuur hebben we de stichting toen nieuw leven ingeblazen."
Ellen: ,,Docenten van middelbare scholen zijn ook vanaf die tijd vertegenwoordigd in het bestuur. Zo heb ik zelf heel lang op het Lyceum Oude Hoven gewerkt."

Wat is er sinds de oprichting van de stichting veranderd?
Hilma: ,,Dat we nu drie leeftijdsgroepen en zes prijzen hebben. Iedere groep heeft een prijs voor beste verhaal en beste gedicht. Een jongerenprijs voor de onderbouw (12 tot en met 15 jaar) en voor de bovenbouw (16 tot en met 19 jaar) plus een volwassenenprijs vanaf 20 jaar. De prijs voor de onderbouw hebben we vorig jaar voor het eerst uitgereikt in het kader van het jubileum van 25 keer volwassenenprijs en vijf keer jongerenprijs voor de bovenbouw.''
Ellen: ,,Onze werkzaamheden zijn ook wel wat veranderd. Zo geven we workshops op scholen. We bedenken ieder jaar een thema dat aansluit op de actualiteit. Voor dit jaar is dat 'Vrijheid!', omdat we 75 jaar bevrijding vieren in Nederland. We gaan voor 26e keer de prijs voor volwassenen, voor de zesde keer de prijs voor de bovenbouw en voor de tweede keer voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs uitreiken. De feestelijke uitreiking is op 18 maart in theater Peeriscoop. Tot 21 februari kunnen mensen rondom het thema hun verhalen en gedichten inzenden."
Hilma: ,,We hebben meestal rond de 120 inzendingen. Daar zijn we blij mee, maar het mogen er best nog meer worden."

Hoe ziet het huidige bestuur eruit en welke taakverdeling is er?
Ellen: ,,Hilma is de voorzitter en ik ben bestuurslid. Dan hebben we penningmeester Kees Osseweijer, secretaris Jacobi de Wildt-Rentier en bestuurslid Patrick Maitimo. We zoeken nog een bestuurslid, bij voorkeur een afgevaardigde van een Gorcumse middelbare school."

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de Gorcumse literatuurprijs?
Hilma: ,,Ik heb zelf in 2004 de prijs gewonnen en dat was voor mij echt een stimulans. Ik heb me daarna aangemeld voor de stichting, omdat ik iets terug wilde doen en ik wilde er meer van maken. Ik besteed veel tijd aan de stichting en vind het heel belangrijk om dit allemaal te doen. Juist nu lezen en schrijfvaardigheid in de knel komen. Literatuur vormt mensen. Als je leest, neem je dat mee in je bagage, voor je hele leven. Lezen is totaal geen passieve bezigheid. Met schrijven kun je uiten wat er in je leeft."
Ellen: ,,Je uiten in een taal vind ik heel belangrijk. Ik ben docent Nederlands geweest en weet dat expressie in een taal van groot belang is. In 2014 ben ik bij het bestuur gekomen, vanwege mijn voorliefde voor cultuur in het algemeen en literatuur in het bijzonder. Bovendien is het fijn om iets in mijn eigen stad te doen en dan nog op het gebied van taal en literatuur ook."

Werken jullie alleen, of zoeken jullie samenwerking met andere culturele instellingen?
Hilma: ,,Sinds 2014 werken wij samen met het voortgezet onderwijs in Gorinchem. Ieder jaar geeft onze stichting in samenwerking met de Bibliotheek en met het Gorcums Museum een workshop 'Schrijf jouw verhaal of gedicht met woordkunstenaars'. Dit jaar hebben we aansluiting gezocht bij het Comité 4 en 5 mei in Gorinchem. Er is daar zowel op 4 als op 5 mei ruimte voor onze winnende verhalen en gedichten, dus die kans pakken we graag. Verder werkt de Historische Vereniging Oud Gorcum (HVOG) mee. We hebben een oproep gedaan in de nieuwsbrief van de vereniging om Gorcumse verhalen en gedichten over wat vrijheid betekent in te zenden bij de GLP met daarin historische aspecten. Mensen die hun verhaal kwijt willen maar niet aan de prijs mee willen doen, worden ook van harte uitgenodigd dit te doen. Wellicht dat in samenwerking met GLP en HVOG een bundel van de 75 beste verhalen en gedichten uitgegeven wordt. Daarover zijn we in gesprek.
Verder hebben we een rol met onze winnende inzendingen bij het in gebruik nemen van de Klokkenstoel op 4 mei.''
Ellen: ,,Ook zoeken we samenwerking met het Voortgezet Onderwijs. Voor leerkrachten hebben we een lesbrief over 75 jaar bevrijding en daaraan gekoppeld de opdracht 'schrijf een verhaal of gedicht over wat vrijheid voor jou betekent'. Wij zien deze verhalen en gedichten natuurlijk graag terug bij de inzendingen van GLP, maar iedereen kan meedoen. Verder werken we sinds 2014 samen met de bibliotheek, het Gorcums Museum en met de gemeente. De workshops vinden plaats in het museum en op de scholen."

Waar zijn jullie trots op, zes jaar na de revival van de stichting?
Ellen: ,,Op hoe wij de laatste maanden bezig zijn. Door aan te haken bij andere groeperingen over een actueel onderwerp wordt het een breed gedragen geheel. Onze stichting vormt een inspirerende club en daar ben ik ook trots op."
Hilma: ,,Ik ben trots op de jongerenprijzen. Ik hoop dat die een stimulans zijn voor jongeren om meer te gaan schrijven. Je ziet veel enthousiasme wanneer ze gewonnen hebben.''

Welke plannen liggen er voor 2020?
Ellen: ,,Voor de volgende editie sluiten we aan bij het Hugo de Groot jaar. We willen altijd dat een thema op verschillende manieren uit te leggen is. Bijvoorbeeld vrijheid: dan kan het gaan over jongeren die met hun identiteit bezig zijn, over hoe vrij je geest is of over oorlog. Vanwege dat brede is het altijd spannend wat voor inzendingen we krijgen."
Hilma: ,,De eerste bijeenkomsten voor de volgende editie zijn al geweest. Hugo de Groot was niet de eerste de beste – hij had een ontzettend goede visie op hoe de samenleving in elkaar moet zitten. Bij dat onderwerp willen we dan ook graag aansluiten in 2020. Maar eerst willen we ons richten op de huidige editie."

Meer informatie over onderwerp, meedoen aan workshops en inzenden bij GLP op:
https://www.gorcumseliteratuurprijs.nl/ en info@gorcumseliteratuurprijs.nl.

De Gorcumse literatuurprijs (GLP) beleeft woensdag 18 maart haar 26e editie.
advertentie
advertentie