hoogwater.
hoogwater. Arie Jan van Termeij

Klimaatverandering en de gevolgen voor Hardinxveld-Giessendam

Natuur en milieu

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gevolgen van klimaatverandering waren afgelopen zomer goed te merken. Niet alleen binnen de eigen gemeente- en landsgrenzen, maar ook wereldwijd. Overstromingen, droogte, bosbranden, etc. Dat het klimaat verandert staat vast.

Ook hier lokaal hebben we ervaringen met wateroverlast. Waar het om gaat is om in beeld te krijgen welke effecten het heeft en of en hoe met die effecten omgegaan wordt. Oftewel: hoe richten we ook de regio waar Hardinxveld-Giessendam onder valt (de regio A5H Alblasserwaard Vijfheerenlanden) klimaatadaptief en waterrobuust in? Dat is beschreven in de Regionale Adaptatie Strategie. Die laat zien waar de aandachtspunten regionaal zitten en hoe we die, met een breed pallet aan (maatschappelijke) partners het hoofd gaan bieden.

In de komende maanden wordt deze RAS lokaal ook vertaald naar een Lokale Adaptatie Strategie, inclusief uitvoeringsagenda. Daarmee wordt concreet wat we lokaal en regionaal gaan doen om bijvoorbeeld onze voeten droog te houden en de bodemdaling te beperken.

advertentie