'Eerst nadenken, dan oplossen' is het credo.
'Eerst nadenken, dan oplossen' is het credo. CVO-AV

Meer technische handjes in regio krijgen én houden

25 februari 2020 om 16:31 Onderwijs

GORINCHEM ,,Techniek is voor veel jongeren onzichtbaar geworden. Techniek is overal in verweven, maar je ziet het eigenlijk nergens meer ècht. Dat moet veranderen." Aan het woord is Krijn Redert, directeur van Gilde Vakcollege Techniek èn penvoerder voor het activiteitenplan van Sterk Techniek Onderwijs. Scholen in de regio, waaronder Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus College, Willem van Oranje College en het Omnia College in Gorinchem, ontvangen de komende vier jaar 9 miljoen euro om het techniekonderwijs weer op de kaart te zetten. De miljoenenimpuls moet zorgen voor meer bekwame docenten, up-to-date technieklokalen, innovatieve leeromgevingen en voldoende stageplaatsen.

door Mirjam de Swart

De roep om vakmensen wordt steeds groter, vmbo-scholen met een technische richting zien landelijk het aantal leerlingen echter vooral dalen. Niet alleen omdat steeds vaker wordt gekozen voor een andere studierichting of een hoger niveau (havo/vwo), maar vooral ook omdat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs door krimp per definitie aan het afnemen is. ,,Onze grootste uitdaging: een groot deel van dit slinkende aantal leerlingen laten kiezen voor een technische opleiding. We moeten ze als het ware verleiden voor techniek te kiezen", legt Krijn Redert uit. ,,Door het leren in de praktijk meer te integreren in het technisch vmbo-onderwijs. Door werkplek-leren een boost te geven." Het techniek-onderwijs moet als het ware tussen de schoolmuren vandaan gehaald worden, legt Redert uit. ,,Leerlingen moeten met eigen ogen zien wat werken in de techniek betekent."

BASISSCHOOL En dat kennismaken met techniek gebeurt het liefst op zo jong mogelijke leeftijd. Dat is ook de reden waarom het vak Technologie en Wetenschap vanaf 1 januari van dit jaar een verplicht onderdeel is geworden in het onderwijsaanbod van basisscholen. Een goede ontwikkeling, noemt Redert dit. De vmbo-scholen in de regio ondersteunen de basisscholen dan ook met liefde bij het ontwikkelen van interessante technische lessen. ,,Het is niet de bedoeling dat wij die lessen gaan verzorgen", vertelt Aart Verbrug, docent Techniek op het Gilde Vakcollege Techniek en in het kader van Sterk Techniek Onderweg Gorinchem programmaleider van Techniek voor het Basisonderwijs. ,,Maar we kunnen basisscholen wel ondersteunen met materiaalkisten en lesbrieven."

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom trekt het kabinet vanaf 2020 structureel € 100 miljoen uit voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze financiële impuls heeft tot doel de samenwerking tussen scholen, regionale opleidingscentra en bedrijven beter op elkaar af te stemmen. Daarbij horen stages, investeringen in moderne apparatuur, scholing van docenten en maatwerk tijdens de opleiding. Om over de rijksbijdrage te kunnen beschikken hebben de scholen een uitgebreid activiteitenplan voor de regio opgesteld, dat de komende jaren dient als kompas. Het voornaamste doel is om leerlingen te motiveren om voor een technische opleiding te kiezen en hun opleiding op het mbo te vervolgen.

Het zijn slechts twee van de zes doelstellingen die de scholen voor deze regio hebben opgesteld. Het uiteindelijke doel: meer ,,technische handjes" in de regio krijgen én houden. Redert: ,,De ervaring leert dat jongeren onze regio uittrekken, omdat ze hier niet de juiste technische mbo- en hbo-opleidingen kunnen volgen, vaak niet meer terugkomen naar de regio als ze eenmaal hun diploma hebben behaald. Zo raak je kwalitatief goede arbeidskrachten kwijt aan andere regio's, terwijl er hier genoeg werk voor ze is." Om zoveel mogelijk jongeren binnen de regiogrenzen te houden wil de regio het aanbod van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo naar mbo versterken en uitbreiden met Smart Technology, Maritiem en Techniek, Media, vormgeven en ICT en Infra.

GOEDE DOCENTEN Aan plannen en enthousiasme duidelijk geen gebrek. En met het geld zit het dankzij de subsidie van het rijk de komende vier jaar ook wel goed. Maar met al dat geld bereik je niets als je geen goede docenten voor de klas hebt staan, erkent ook Redert. Feit is dat scholen steeds meer moeite hebben met het vinden van technisch onderwijspersoneel en de komende zeven jaar gaat bovendien een groot deel van de techniekleraren met pensioen. Toch liggen er ook genoeg kansen. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking positief tegenover een baan in het onderwijs staat. ,,Die mensen moet we zien te vinden. Dat doen we door contacten te leggen met het bedrijfsleven, door ouders te vertellen over de mogelijkheden in het onderwijs, maar ook door de huidige docenten bij te scholen en stage te laten lopen in het bedrijfsleven."

Dat bedrijfsleven is sowieso een belangrijke speler voor Sterk Techniek Onderwijs. Zo wordt van hen onder meer een investering van bijna 1 miljoen euro gevraagd. Een harde eis die de minister stelde bij het beschikbaar stellen van de 9 miljoen euro subsidie. De bijdrage van het bedrijfsleven kan in de vorm van geld, maar ook door het beschikbaar stellen van machines, stageplekken en locaties. ,,Het bedrijfsleven staat te springen om goed opgeleid personeel en de afgelopen jaren hebben ze al aangetoond dat ze het techniekonderwijs in de regio een warm hart toedragen. Ik maak me dan ook geen zorgen dat dit niet gaat lukken. Dat geld komt er wel", aldus Redert.

advertentie
advertentie