Ingezonden: Coronavirus

25 maart 2020 om 16:04 Opinie

Beste medebewoners van Hardinxveld-Giessendam,

Samen met u, en vele andere mensen uit de hele wereld, verkeren we in een zorgvolle toestand: het coronavirus.
Ik zou u allen een hart onder de riem willen steken en ik kan zo begrijpen dat u met veel vragen zit. Waar moet u de kracht vandaan halen? Wat heeft zo'n kleine virus teweeggebracht? Wat dachten we toch veel zelf te kunnen en dan gebeurt dit......

In de wandelgangen hoor je dat ook vaak: "Ik bepaal dat zelf wel'' of "ik zou het zo doen of ik zou het zus doen". We kunnen heel veel, maar niet alles. Wij geloven, omdat de Bijbel dat zegt, dat door de zonde er dingen gebeuren waar wij helemaal geen invloed op hebben.

En zo zien wij dat ook om ons heen. Als wij in het verkeer een overtreding doen krijgen we een bekeuring, dat is zodat we daarvan leren en het een volgende keer niet meer doen. Zo hebben wij de Bijbel, die ons de weg wijst en ons leert hoe we moeten leven.

Nu zijn wij hardleers en zullen steeds toch dingen blijven doen die niet mogen of die we beter niet kunnen doen. Dat noemen wij: zonden doen.

Over enkele weken is het Pasen. Weet u wat Pasen is? U denkt misschien aan paasbrood, eieren zoeken enz., maar dat is het niet. Bij Goede Vrijdag denken wij eraan dat de Heere Jezus aan het kruis heeft gehangen, gestorven en begraven is en na drie dagen weer opgestaan. Dat is best moeilijk om uit te leggen, maar toch is het van zeer grote betekenis. Door dit alles (lijden, sterven, begraven en opstaan) kunnen wij vergeving krijgen van al onze zonden. En als dat gebeurt, dan krijg je er last van dat je steeds weer die verkeerde dingen doet. Dan ga je bidden tot God en vraag je of Hij het je vergeven wil. Door het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha (waar de kruisiging van Jezus plaatsvond) is er een mogelijkheid van zalig worden (dit is: vergeving), de zonden worden je niet meer toegerekend. Dat betekent, dat wanneer je sterft en dat bloed ook voor u/jou persoonlijk gestort is, u in de hemel mag komen. Ook dat vraagt weer om uitleg. Die uitleg gebeurt in de kerk en thuis als u de Bijbel leest.

Lieve mensen, misschien bent u wel gedoopt maar hebt u er niets meer mee. Ik zou u willen zeggen: kom terug. Ga weer bidden. Ook voor uw naasten. De Heere hoort u zo graag en Hij mocht de grote nood, van het Coronavirus, nog wegnemen. Van harte Gods nabijheid.

Ria Bijsterveld-Methorst

advertentie
advertentie