De IJzergieterij
De IJzergieterij Impressie

PvdA: milieubesluit IJzergieterij onrechtmatig

Politiek

H’VELD-G’DAM De PvdA wil opheldering van het Hardinxveldse college over de keus om geen extra onderzoek te laten doen naar de milieugevolgen van het nieuwbouwproject IJzergieterij. Volgens de sociaaldemocraten zijn belangrijke instanties niet betrokken geweest bij dat besluit en had dat wel gemoeten.

door Ward den Besten

Uit eerdere bodemonderzoeken bij de locatie IJzergieterij is gebleken dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In de grond zitten onder andere zware metalen zoals barium, lood, koper, nikkel en zink. Ook is er op een specifieke plek olieverontreiniging aangetroffen.

Om er toch ,,gezond te kunnen wonen’’ is het volgens de gemeente voldoende om een laag grond van 1 meter aan te brengen waarmee de vervuilde bodem wordt afgedekt. Alleen de met olie vervuilde grond moet worden verwijderd. Omdat er verder geen belangrijke gevolgen voor het milieu worden verwacht, besloot het college vlak voor de zomer dat er geen milieueffectrapportage (MER) nodig is. Zo’n rapportage brengt in kaart wat precies de milieugevolgen zullen zijn van een bouwbesluit.

VERBAZING De PvdA heeft naar eigen zeggen ,,met verbazing’’ van die beslissing kennisgenomen. Ze heeft Rijkswaterstaat, het waterschap en de omgevingsdienst gevraagd hoe zij zijn betrokken bij het MER-besluit van de gemeente. Rijkswaterstaat meldt aan de PvdA niet betrokken te zijn geweest. ,,Wat het Waterschap Rivierenland betreft is er wel uitgebreid contact geweest over de waterkwantiteit, waterveiligheid (de kering) en de rioolzuivering’’, schrijft de PvdA. ,,Echter is het waterschap niet om advies gevraagd betreffende de bodemverontreiniging.’’ En de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is volgens de oppositiepartij pas om advies gevraagd over de bodemverontreiniging nadat de gemeente besloten had om geen milieueffectrapport op te stellen.

Volgens de PvdA heeft het college zich hiermee ,,niet gehouden aan de toetsing en wettelijke vereisten’’ voor een MER-besluit. Ze wil onder andere van het college weten wat daarvoor de beweegredenen waren.

STEUN De PvdA probeerde in juli al tevergeefs een milieueffectrapportage af te dwingen tijdens een raadsvergadering, maar kreeg toen alleen steun van Fractie PHILIPPO. Dat er geen milieueffectrapportage komt, betekent niet dat het plan van aanpak rond de bodemverontreiniging niet meer wordt getoetst. Want dat moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor de andere partijen was dat ook de reden om tegen het PvdA-voorstel te stemmen.

Omwonenden van de IJzergieterij hebben onlangs een jurist in de arm genomen om de voorgestelde plannen van de gemeente aan te vechten. Zij hebben ,,ernstige twijfels’’ bij de oplossing van de gemeente om de vervuilde grond af te dekken. Volgens de jurist worden de gevolgen voor de omgeving door het niet opstellen van een milieueffectrapportage ,,ernstig onderschat’’.

advertentie