Koorzangavond in Hardinxveld Giessendam

Religie

BOVEN-HARDINXVELD Zaterdag 7 maart vindt in de Hervormde Kerk in Boven-Hardinxveld een zangavond plaats met medewerking van jongerenkoor Cantilena uit Werkendam onder leiding van Peter Wildeman en de kinderkoren Harpe Davids en De Kinderlofstem beiden onder leiding van Jeannet van den Heuvel. Organisten zijn Willem de Boer en Arjan van Ballegooijen. Ds. J.C. Breugem heeft deze avond de algehele leiding en verzorgt de meditatie.
Toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor Stichting Ontmoeting, een Stichting die hulp geeft aan dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen en zwerfjongeren.
Hervormde Kerk, Kerkplein 1, Boven-Hardinxveld. De avond begint om 19.30 uur.
Info: https://www.ontmoeting.org/agenda


 

advertentie
advertentie