Terrein oude ijzergieterij
Terrein oude ijzergieterij Richard van Hoek

Gemeenteraad opnieuw akkoord over IJzergieterij

2 juni 2021 om 08:59 Wonen IJzergieterij en Rokerij

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gemeenteraad heeft opnieuw ingestemd met het nieuwbouwproject IJzergieterij. Het plan kreeg net als de vorige keer goedkeuring van de coalitiepartijen TAB, SGP en ChristenUnie. Volgens de coalitie is er ten opzichte van het vorige besluit inhoudelijk niets veranderd om van standpunt te veranderen.

door Ward den Besten

De oppositiepartijen CDA, PvdA en Fractie PHILIPPO stemden donderdag wederom tegen. Die vrezen onder andere dat bodemverontreiniging van de nieuwbouwlocatie in de toekomst voor problemen gaat zorgen en zijn het niet eens met de plannen rond de verkeersafwikkeling.

Een nieuw besluit over de IJzergieterij was nodig omdat het bestemmingsplan dat begin dit jaar was vastgesteld achteraf een fout bleek te bevatten. Die werd opgemerkt op het moment dat het plan al ter inzage lag op de website ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. Tijdens die inzagetermijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het plan.

Halverwege die periode ontdekte het Waterschap Rivierenland dat op een (digitale) kaart twee zogenoemde vrijwaringszones, waarvoor speciale (bouw)regels gelden, waren verwisseld. Die waren eerder in het ontwerpbestemmingsplan wel goed aangegeven. ,,Ten tijde van de vaststelling door de gemeenteraad zijn de zones echter omgedraaid, waardoor er een verkeerde versie is vastgesteld”, zei wethouder Trudy Baggerman in haar toelichting aan de raad.

De gemeente probeerde de ,,per abuis’’ gemaakte fout tussentijds nog te herstellen door het reeds vastgestelde bestemmingsplan offline te halen en te vervangen door een verbeterde versie. Daardoor waren de stukken een paar dagen ook niet te raadplegen. ,,Onlangs is bovenstaande situatie geëvalueerd. Hierbij is geconcludeerd, dat dit niet op een correcte wijze is gegaan’’, concludeerde het college van burgemeester en wethouders.

Omwonenden, verenigd in de Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij, hadden tegen de vaststelling van het vorige bestemmingsplan al beroep aangetekend. Vorige week was bij de Raad van State een hoorzitting over de voorlopige voorziening om het bestemmingsplan te laten schorsen. Een uitspraak moet nog worden gedaan.

Wel zei de rechter tijdens de zitting dat de gemeenteraad ook een besluit dient te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Het college heeft eerder geoordeeld dat een MER niet nodig is, omdat er ,,geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’’ te verwachten zijn. Maar het college heeft dat nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat is nu wel gebeurd. Ook hierin was de gemeenteraad verdeeld tussen coalitie en oppositie.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie