De patiënt op de IC is vaak langdurig niet of verminderd bij bewustzijn en aangesloten op apparatuur die lichaamsfuncties overneemt.
De patiënt op de IC is vaak langdurig niet of verminderd bij bewustzijn en aangesloten op apparatuur die lichaamsfuncties overneemt. Frank Muller

Eerste 'IC Café' in Drechtsteden voor patiënten en naasten na een verblijf op Intensive Care

10 januari 2020 om 12:51 Zorg

DORDRECHT Patiënten die soms na jaren nog hinder ondervinden van een opname op de Intensive Care (IC) zijn op donderdag 20 februari welkom tijdens het eerste IC-Café in de Drechtsteden.

Dit is een informatie- en lotgenotenbijeenkomst, georganiseerd door de patiëntenvereniging IC Connect en de IC van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,We willen herkenning, erkenning en indien nodig ook hulp bieden bij de vele restverschijnselen waar patiënten mee kunnen kampen", aldus voorzitter van het IC Café en IC-verpleegkundige Barbara Ripzaad. Aanmelden voor deze avond, vanaf 19.00 uur in De Crabbehoeve in Dordrecht, wordt op prijs gesteld en kan via www.asz.nl/agenda (kijk in de lijst bij 20 februari).

HEFTIGE ERVARING De IC is de afdeling van het ziekenhuis waar de meest zieke of ernstig gewonde patiënten worden behandeld en verpleegd. Een verblijf hier is een heftige ervaring voor de patiënt en zijn of haar naasten. De patiënt is vaak langdurig niet of verminderd bij bewustzijn en aangesloten op apparatuur die lichaamsfuncties overneemt. ,,Na het ontslag van de IC is de kritieke periode voorbij, maar voor de patiënt begint dan een vaak lange weg naar herstel", weet Ripzaad. In 2012 begon de IC van het Albert Schweitzer ziekenhuis al met een Nazorgpoli, om patiënten hierbij te monitoren en ondersteunen.

Ripzaad: ,,Sindsdien is er in de medische wereld en ook bij (ex-)patiënten alleen maar méér aandacht gekomen voor de impact van een IC-opname. Voor het geheel aan problemen die je kunt overhouden aan een verblijf op de IC, bestaat nu ook een naam: Post Intensive Care Syndroom, kortweg PICS. Globaal zijn er drie categorieën restklachten. Onder de lichamelijke klachten zien we vaak vermoeidheid, spierzwakte of slikproblemen. Dan zijn er psychische klachten, bijvoorbeeld depressie of kenmerken van een posttraumatische stressstoornis. En tenslotte zijn er de cognitieve problemen, zoals concentratie- en geheugenstoornissen en het niet kunnen vinden van woorden."

OPRICHTING In 2017 werd de landelijke patiëntenvereniging opgericht. ,,Net als wij zet IC Connect zich er ook voor in dat de restklachten beter begrepen worden en dat ze tijdig in verband worden gebracht met het verblijf op de IC", vertelt Ripzaad. ,,Dan kan er namelijk ofwel iets aan gedaan worden, of op z'n minst is er de geruststelling dat het een oorzaak heeft en men niet de enige is." Mede met dit doel organiseert de vereniging IC Cafés in het hele land, voor ex-patiënten én hun naasten. Ook zij kunnen namelijk klachten ontwikkelen als gevolg van de IC-opname en ook dit heeft een naam: PICS-F, waarbij de F staat voor familie.

Op de avond zijn alle voormalig IC-patiënten welkom met hun naasten. Het maakt niet uit wanneer of waar ze op een IC opgenomen zijn geweest. Sprekers tijdens deze eerste editie zijn intensivist Huibert Ponssen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en een voormalig patiënt met een naaste, die als ervaringsdeskundigen vertellen wat PICS en PICS-F voor hen inhield. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en vindt plaats in De Crabbehoeve in de Van Karnebeekstraat 2, Dordrecht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie