Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
Raadspraat

Het nieuwe normaal

Column

Gaat het ervan komen: het nieuwe normaal? Hier spreken we over tijdens de coronacrisis.

We bedoelen dan of we de dingen die we nu anders doen vanwege de crisis ook blijven doen als de coronacrisis voorbij is.

Voorbeelden. Blijven we meer thuiswerken op de digitale manier dan we gewend waren? Blijft het onderwijs gedeeltelijk digitaal plaatsvinden? Blijven we niet meer kussen bij een felicitatie? Blijven we ook dichter bij huis bij de volgende vakantie?

De komende tijd zal het leren. Nu het vaccinatieprogramma verder wordt uitgerold zal ook blijken welke bewegingsruimte ons dit zal brengen en op welke manier we van deze nieuwe bewegingsruimte gebruik gaan maken. Misschien gaat de Britse variant van het virus nog voor langere tijd roet in het eten gooien.

Er is nog een ander “Het nieuwe normaal”. En dat gaat over het gemeentebestuur. En dan in het bijzonder hoe je met inwoners omgaat bij het maken van nieuwe plannen.

Afgelopen december is het rapport, dat gaat over hoe het is gesteld met de burgerparticipatie binnen onze gemeente, in de gemeenteraad behandeld. Er zijn harde noten gekraakt. Het rapport leerde dat anders en beter met inwoners moet worden omgegaan bij het maken en realiseren van plannen. Inwoners moeten zich veel meer serieus behandeld voelen, zich meer gehoord voelen. En niet zoals te lezen is in een van de zienswijzen naar aanleiding van het Bestemmingsplan “IJzergieterij”: “Men voelt zich niet gehoord, slechts als lastposten behandeld”.

Het nieuwe normaal rond inwonerparticipatie moet dus anders in 2021 en de jaren daarna.

Dat is een prima voornemen voor dit jaar.

[Wim de Ruiter MBA

[Fractievoorzitter CDA

advertentie
advertentie