Afbeelding
SGP Hardinxveld-Giessendam
Raadspraat

Betrokkenheid!?

Column

Af en toe is het een uitdaging, waar ga ik het in mijn bijdrage in Het kompas over hebben? Zijn er dan geen onderwerpen? Die zijn er in overvloed. Om maar wat te noemen Corona, wonen, groeiagenda, duurzaamheid etc. Er zijn ook onderwerpen waar het gevoel is, moet ik hier wel aan beginnen? Jeugdzorg is er een van. De jeugd heeft de toekomst wordt vaak gezegd en dat is ook zeker waar. Hoe kunnen we goede zorg aan onze jeugd geven?!

Afgelopen donderdagvond is er in de digitale vergadering van de gemeenteraad (de Ontmoeting, met inspreekrecht) nagedacht over hoe jeugdzorg de komende jaren een invulling moet krijgen. Zowel inhoudelijk hoe de zorg uitgevoerd moet worden en ook financieel hoe dit betaald moet worden.

Niemand mag zorg onthouden worden die het nodig heeft. Maar daar wringt de schoen. Hoe gaan we mensen die het echt nodig hebben (in een vroeg stadium) helpen?

De afgelopen jaren is de jeugdzorg steeds verder uitgebreid. Waar nu in de politiek over nagedacht wordt en de vraag gesteld, bieden we de juiste zorg en hoe kunnen we dit verbeteren? Maar het moet ook betaalbaar! In ons dorp gebeuren de laatste jaren al mooie dingen, door bijvoorbeeld in onze eigen gemeente eerst het gesprek aan te gaan met ouders en onze jeugdigen die hulp nodig hebben en waar in een vroeg stadium de juiste zorg gegeven kan worden. Dit proces wordt in onze regio als positief voorbeeld genoemd.

Wij als inwoners hebben hier ook een taak. De vraag is spreken we voldoende met elkaar? Weten we elkaar te vinden in persoonlijke gesprekken? Nu bedoel ik niet dat ellende van anderen kenbaar gemaakt wordt, maar wel, wat zijn zaken in het leven die ons bezig houden, waar lopen we in de praktijk van het dagelijks leven tegenaan? Hierbij doe ik dan ook een beroep op u als burger, neem het initiatief en geef aandacht aan elkaar, wees oprecht in elkaar geïnteresseerd. Wel in deze tijd met gepaste fysieke afstand.

[Erik van den Bosch

[SGP-raadslid Hardinxveld-Giessendam

advertentie
advertentie