Afbeelding
gemeente Hardinxveld-Giessendam
Raadspraat

Vertrouwen in de toekomst

23 november 2022 om 09:03 Column

In november stellen gemeenten altijd de begroting voor het volgende jaar vast. Zo ook Hardinxveld-Giessendam op 10 november.

Een begroting van circa 47 miljoen euro die in financieel turbulente tijden is opgesteld. We horen het allemaal om ons heen: inflatie, stijging energie- en brandstofprijzen, klemmende stikstofregels. Waar houdt het op? We snappen dat mensen zich hierover zorgen maken.

Voor het CDA is financiële degelijkheid van groot belang: de rekening mag niet naar onze kinderen worden doorgeschoven. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een sluitende begroting voorgelegd net als uw eigen huishoudboekje. De uitgaven en inkomsten moeten gelijk zijn.
Er moet geld overblijven voor het spaarpotje. Gemeenten hebben een spaarpot nodig om niet voorziene omstandigheden op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente harder stijgt dan verwacht. Gemeenten betalen rente om investeringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij schoolgebouwen of als de jeugdhulp duurder uitvalt.

Hoe houden we vertrouwen in de toekomst? Door te blijven investeren in nieuwe duurzame en betaalbare woningen in het koop- en huursegment. Door te investeren in een groene omgeving. Door veilige fiets- en wandelroutes te creëren. Door te investeren in jeugdhulp die ertoe doet. Door te werken aan een bereikbaar dorp en sluipverkeer tegen te gaan. Door inwoners te helpen die niet uit de voeten kunnen met ingewikkelde overheidsregels.

Betaalbaarheid is ook belangrijk. Bij de gemeentelijke belastingen zoals de onroerend - zaakbelasting rekening wordt voor 2023 alleen rekening gehouden met inflatiecorrectie.

De CDA-fractie heeft op 10 november ingestemd met de begroting, hoewel wij op onderdelen wat andere accenten hadden gelegd, biedt de begroting vertrouwen voor de toekomst.

Timon van Zessen
CDA burgerlid

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie