Afbeelding
Pixabay

ICT-tekorten bieden kansen voor werkzoekenden in de regio

Economie

HARDINXVELD-GIESSENDAM In Drechtsteden ontvingen 67 mensen met een ICT-beroep een WW-uitkering in april 2021. In vergelijking met een jaar eerder zijn dat er 5,6% minder. ICT’ers zijn schaars en daarom is het een kansrijk beroep voor werkzoekenden. In de recent verschenen barometer ICT-beroepen belicht UWV hun arbeidsmarkt. Ondanks de afname van openstaande vacatures zijn er nog steeds tekorten en is sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. UWV werkt samen met opleidingsinstituten en werkgevers om deze tekorten te verkleinen.

Het kost werkgevers in Drechtsteden nog steeds moeite om vacatures voor ICT’ers te vervullen. De arbeidsmarkt voor deze beroepen is al lange tijd zeer krap. Sinds eind 2018 neemt de spanning op de arbeidsmarkt wel af. Deze afname zet zich naar verwachting niet door in de eerste maanden van dit jaar (UWV, 2021).

In 2020 bleef het aantal openstaande vacatures ongeveer gelijk ten opzichte van 2019, terwijl in 2020 meer ICT’ers een WW-uitkering kregen. Hierbij speelt de coronacrisis uiteraard een rol. Bedrijven werden voorzichtiger om nieuwe projecten te starten. Tegelijkertijd zijn ICT-gerelateerde oplossingen nodig voor zaken als thuiswerken, online shoppen en online onderwijs. De nog altijd aanwezige tekorten op de arbeidsmarkt zorgden ervoor dat veel ICT-beroepen zijn opgenomen in het overzicht kansrijke beroepen van UWV. Eind april 2021 waren voor werkzoekenden in Drechtsteden de meeste openstaande online vacatures beschikbaar voor ICT-helpdeskmedewerkers en –gebruikersondersteuners, ontwerpers en analisten ICT-systemen, adviseurs automatisering, programmeurs internet en applicatieprogrammeurs. 

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het tekort aan ICT’ers treft niet alleen de ICT-sector, het is sectoroverstijgend. Ook in sectoren zoals de overheid, zakelijke diensten, financiële diensten, zorg en onderwijs zijn er tekorten. In Drechtsteden werken 4.000 mensen in de ICT-sector. Van alle werkenden zijn er 5.500 ICT’ers, een percentage van 3% op het totaal aantal werkenden. Van de ICT’ers zijn zes van de tien hbo- of wo- opgeleid. De belangrijkste redenen die werkgevers aangeven voor het moeilijk vervullen van de vacatures zijn het tekort aan sollicitanten, het gemis aan de juiste ICT-kennis en ontbreken van de juiste werkervaring (CBS, januari 2021).

Automatisering, digitalisering en robotisering zijn al langer bestaande trends. Ook niet-ICT’ers hebben steeds vaker te maken met ICT-toepassingen in het werk. Bijna acht van de tien werkenden in 2020 gebruikte minimaal één keer per week een computer voor het eigen werk (CBS, 2020). Zo’n twintig jaar eerder was dat nog ongeveer de helft van de werkenden. Vandaag de dag gebruikt bijna iedereen in de sectoren ICT, financiële diensten, onroerend goed, specialistische zakelijke diensten en zorg & welzijn computers. (CBS, 2021). In andere sectoren is dat minimaal de helft van de werkenden. Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van beroepsopleiding (CEDEFOP) geeft voor Nederland aan dat bij 19% van de online vacatures vaardigheden op ICT-gebied worden gevraagd. Bijblijven als onderdeel van een leven lang leren (LLO) is een noodzaak om aan het werk te komen en duurzaam te blijven.

advertentie