Adriana Aagje Teeuw-Bakker
Adriana Aagje Teeuw-Bakker Suzanne Heikoop

Zes inwoners van Hardinxveld Koninklijk onderscheiden

26 april 2021 om 13:12 Mensen

H’VELD-G’DAM Burgemeester Dirk Heijkoop heeft vanmorgen persoonlijk zes inwoners van Hardinxveld-Giessendam op de hoogte gebracht van het feit dat zij Koninklijk zijn onderscheiden. Hij bracht de onderscheidingen rond in een oud legervoertuig. De burgemeester is niet bij de gedecoreerden naar binnen geweest en hij is op minimaal 1,5 m afstand gebleven. Bijzonder deze keer was dat twee echtparen, man en vrouw een lintje kregen.

Marcus Pieter van den Bout (1939) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2002 - heden: vrijwilliger bij Woon-/zorgcomplex De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam, een centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in appartementen, en waar alle voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn. In 2002 is decorandus begonnen met een aantal uren te assisteren bij vrijwilligersactiviteiten, meestal op zaterdag. Sinds zijn pensionering in 2004 ondersteunt hij diverse activiteiten, waaronder het sjoelen, de wandelvierdaagse en de uitstapjes. Daarnaast wandelt hij met cliënten, verricht hij hand-en-spandiensten en ondersteunt hij activiteiten van de Stichting Vrienden van De Lange Wei die in het woon-zorgcomplex plaatsvinden.  


Echtpaar van den Bout-Bakker - Suzanne Heikoop

Willemijntje Cornelia van den Bout- Bakker (1940) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

1987 - heden: vrijwilliger bij Woon-/zorgcomplex De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam, een centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in appartementen, en waar alle voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn. Decoranda is als vrijwilliger begonnen toen haar moeder een kamer in het complex kreeg. Betrokkene schenkt koffie, assisteert bij de gezamenlijke maaltijd en wandelt met een cliënt. Ook ondersteunt ze diverse activiteiten, waaronder de bingo, de wandelvierdaagse, uitjes, familiedagen en de activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van De Lange Wei. Na het opheffen van de restricties tijdens de coronacrisis voor wat betreft verzorgingstehuizen, was zij een van de eerste vrijwilligers die weer aan de slag ging.        

Metta Broekhuizen- Walraven (1964) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

1988 – heden: vrijwilliger bij de EHBO-vereniging, afdeling Giessendam. Betrokkene fungeert als instructeur voor de nieuwe opleidingen en de herhalingslessen.        
1989 - heden: vrijwilliger bij de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO Betrokkene fungeert als leider van het rayon Gorinchem/Zuid-Holland en organiseert de bijeenkomsten voor de veertien instructeurs.        
1997 - 2004: vrijwilliger bij de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene fungeerde als zwemmoeder en voorleesmoeder.        
2006 - 2013: vrijwilliger bij de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs, locatie Calvijn in Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene fungeerde als mediatheekmedewerker en droeg zorg voor het uitlenen en innemen van de boeken.


Metta Broekhuizen-Walraven - Suzanne Heikoop

Leendert de Groot (1948) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

1972 - heden: vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Betrokkene leidde de jongensclub en tussenclub, fungeerde als diaken (1979-1989) en ouderling (2004-2011) en bezoekt thans de ouderen.        
2005 - heden: penningmeester van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene draagt zorg voor de financiën en stelt de begroting en jaarrekening op.        
2012 - heden: vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene en zijn echtgenote bezorgen de maaltijden voor Tafeltje-dek-je.        
2016 - heden: vrijwilliger bij de Voedselbank Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene fungeert als bijrijder en vervoert maandelijks de pakketten naar het depot.        


Echtpaar de Groot-Kraaijeveld - Suzanne Heikoop

Pleuntje Adriana de Groot- Kraaijeveld (1949) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

1994 - heden: vrijwilliger bij de zorgorganisatie Stichting Waardeburgh, locatie Pedaja in Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene schenkt wekelijks koffie en was in het verleden betrokken bij de huisbibliotheek.        
2006 - heden: vrijwilliger bij de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene fungeert als redacteur voor het contactblad.        
2012 - heden: vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Betrokkene fungeert als coördinator van het interkerkelijke welkomstcomité, dat een boeket bezorgt bij elke inwoner die naar of binnen het dorp verhuist.        
2013 - heden: vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene en haar echtgenoot bezorgen de maaltijden voor Tafeltje-dek-je.        

Adriana Aagje Teeuw- Bakker (1953) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

2002 - heden: secretaris (2002-2014) en tweede voorzitter (2017-heden) van en vrijwilliger bij de Stichting Gehandicaptenplatform dat in 2012 opging in de Stichting Wmo-Platform Hardinxveld-Giessendam, thans het Platform Sociaal Domein. Ze geeft leiding aan het Gehandicapten Informatie Project Scholen, waarmee op basisscholen wordt geprobeerd om begrip te kweken voor mensen met beperkingen.        
2009 - heden: vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Ze fungeert als gastvrouw van het Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam en als lid van de werkgroep dacht/denkt zij mee over de opzet en vormgeving van het café.        
2013 - 2020: lid van de Cliëntenraad van de Regionale Sociale Dienst die inmiddels is gefuseerd met een andere organisatie tot Avres te Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast ondersteunt ze het dagelijks bestuur.  


Adriana Aagje Teeuw-Bakker - Suzanne Heikoop

Daarnaast ontplooide decoranda diverse vrijwillige activiteiten voor onder meer de basisschool De Peulenwiek, Sociaal Kultureel Werk de Dukdalf, de woningbouwvereniging van de Peulenflat en Uranus en Verpleeghuis Overslydrecht in Sliedrecht. Op de basisschool De Peulenwiek zette zij de overblijf op en was ze tevens overblijfmoeder. Daarnaast maakte en repareerde zij kostuums voor de eindejaarsmusicals en het sinterklaasfeest. Bij SKW de Dukdalf in Hardinxveld-Giessendam begeleidde zij activiteiten voor kinderen en ouderen. Voor de woningbouwvereniging zat zij in de bewonerscommissie. En In het Verpleeghuis Overslydrecht ontfermde zij zich over een eenzame bewoner. Andere activiteiten die in het decoratiedossier worden genoemd zijn de mantelzorg voor haar inmiddels overleden echtgenoot, en de opvang en oppas van jongeren, kinderen en kennissen.

Ariana Aagje Teeuw-Bakker
Familie de Groot-Kraaijeveld
Familie van den Bout-Bakker
Familie de Groot-Kraaijeveld
Familie van den Bout-Bakker
Familie de Groot-Kraaijeveld
Burgemeester Dirk Heijkoop
Familie van den Bout-Bakker
Metta Broekhuizen
Metta Broekhuizen
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie