,,Ik ben opgegroeid in een familie die zich heel erg betrokken voelde bij de samenleving; dat is ons met de paplepel ingegoten."
,,Ik ben opgegroeid in een familie die zich heel erg betrokken voelde bij de samenleving; dat is ons met de paplepel ingegoten." Wim Timmermans

Burgemeester Dirk Heijkoop: ‘Ik denk dat we allemaal wel wat trotser mogen zijn hier, we zijn te bescheiden’

26 januari 2023 om 07:34 Mensen Tips van de redactie

HARDINXVELD-GIESSENDAM Onlangs is Dirk Heijkoop voor een nieuwe periode van zes jaar benoemd tot burgemeester van Hardinxveld Giessendam. Tijd voor een gesprek. Wie is hij? Wat drijft hem?

door Wim Timmermans

Dirk Heijkoop kijkt terug op zijn jeugd: ,,Ik ben opgegroeid op een boerderij. In een familie die zich heel erg betrokken voelde bij de samenleving; dat is ons met de paplepel ingegoten. Het ging er niet om carrière te maken, het ging er om oog te hebben voor momenten dat je in de maatschappij het verschil kan maken. Mijn ouders waren van SGP-huize. Dat waren ze voor zichzelf. Ze hebben ons vooral mee gegeven respect te hebben voor andersdenkenden. Heel belangrijk in politiek en maatschappij.”

SAMENWERKEN 

,,Al mijn broers en zussen zijn actief in en voor die samenleving. In het onderwijs, het kerkwerk, de historische vereniging, landbouworganisaties, vluchtelingenwerk.” Heijkoop is zelf voorzitter van de raad van toezicht van Zorgboeren Zuid-Holland: ,,Het gaat om samenwerken. Dat gaat het altijd. Zorgboeren, zorginkopers en cliënten moeten het samen doen. Dat is zo belangrijk. Zeker in de agrarische sector. Hij geeft het voorbeeld van de Hâneker. ,,Boeren en buitenlui: ga in gesprek! Wat heb je van elkaar nodig? Die werelden moeten weer bij elkaar komen.”

Heijkoop: ,,Mijn oudste broer is momenteel waarnemend burgemeester in Hendrik-Ido-Ambacht, zijn zoon wethouder in Dordt.” Langzaam maar zeker raakte hij zelf betrokken bij het openbaar bestuur. Hij begon als raadslid in Graafstroom, werd daar wethouder en later ook in Molenwaard (nu Molenlanden). ,,Een gemeente zonder gemeentehuis. Prachtig. De gemeente kwam bij de mensen thuis, niet andersom. Dat past bij een plattelandsgemeente.”

Met een mengeling van enthousiasme en ontzag vertelt hij over het dorp: ,,Het is een ondernemersdorp. Er zit hier heel veel internationale bedrijvigheid. De maritieme sector, de bouwsector, twee van de grootste bedrijven op het gebied van bewapeningsstaal voor tunnels en bruggen. Hier worden futuristische schepen gebouwd. Zoals de Canopée, het zeilend vrachtschip waarmee de Ariane-raket van Europa naar het lanceerplatform in Frans Guyana is gevaren. Maar ook rivier-cruiseschepen en jachten. Reders, bouwers, reparatie, verhuur. Bedrijven die schepen met elektrische voortstuwing bouwen. Er zit hier zoveel.”

STERKE BINDING 

Heijkoop: ,,Het zijn vaak van oorsprong familiebedrijven. Er is een sterke binding met de samenleving. Ik kom die ondernemers soms drie tot vier keer tegen: in hun bedrijf, in de kerkraad, bij de sportvereniging. Ze zijn allemaal heel betrokken op de samenleving. Het is een bijzonder dorp. Met zelfbewuste, eigengereide mensen. Ze bepalen zelf hun toekomst. Ze helpen elkaar en doen niet snel een beroep op de overheid. Als een groep mensen iets wil, gaan ze gewoon met elkaar aan de slag. Er zijn hier dan ook veel verenigingen en veel vrijgemaakte kerken. Mensen zijn bereid zelf hun toekomst te maken.”

Valt er nog wel wat te verbeteren? Heijkoop met een glimlach: ,,Zeker. We hebben hier langs de rivier bedrijven om ‘U’ tegen te zeggen. Die mensen vliegen de hele wereld over. Maar als ze wat moois hebben bereikt, geven ze elkaar een hand, drinken een biertje en gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat we allemaal wel wat trotser mogen zijn hier. We zijn te bescheiden.”

Mensen zijn bereid zelf hun toekomst te maken

Ook in regionaal verband is nog veel te winnen. ,,Er komt veel op gemeenten af. Taken worden steeds ingewikkelder en gespecialiseerder. Moet dan elke gemeente voor alles een specialist in huis hebben of kun je dat samen doen met andere gemeenten?”

Het heeft de gemoederen bezig gehouden, tot heftige politieke debatten geleid: werd het Drechtsteden of Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Heijkoop: ,,Maar het blijkt ook hier weer gewoon over samenwerken te gaan. Nu is aan de ene kant een aantal taken bij Dordrecht ondergebracht: denk aan juridische zaken, communicatie, financiën en ICT. Daarnaast gaan we veel meer op maat samenwerken. Met de gemeenten langs de A15 kijken we naar de bereikbaarheid. Voor woningbouw aan het spoor ga je met andere gemeenten overleggen. Niet elk thema is voor elke nabuurgemeente interessant. De grenzen van Alblasserwaard, Altena en Drechtsteden vervagen. Het goede nieuws is dat niet elke gemeente overal meer bij hoeft te zitten.”

Een belangrijk onderwerp is het onderwijs. ,,Vroeger gingen mensen uit de regio meteen werken als het kon. Maar nu is er al langere tijd een groeiende behoefte aan hoger opgeleid personeel en iedereen vist in dezelfde vijver. Dus we moeten samen MBO en HBO opleidingen hierheen halen. En de afgestudeerden daarvan wil je in het gebied houden. Ze moeten hier hun plek kunnen vinden. Het onderwijs, ondernemingen en overheden staan hier voor een gezamenlijke taak.”

Het is samenwerken wat de klok slaat, werelden bij elkaar brengen. Dat blijft zo en wordt steeds belangrijker. Heijkoop heeft er de komende jaren nog wel zijn handen vol aan.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie