Een ondergrondse container
Een ondergrondse container Esther Coumans

Veranderingen afvalinzameling in Hardinxveld-Giessendam; containers binnenkort te openen met milieupas

22 maart 2023 om 12:29 Natuur en milieu

HARDINXVELD-GIESSENDAM De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden.

De gemeenten en Waardlanden willen inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor stelden de vier gemeenten een nieuw afval- en grondstoffenbeleid op. In dit plan staat hoe de hoeveelheid restafval terug kan worden gebracht. Ze willen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang. De veranderingen worden stap voor stap doorgevoerd.

Belangrijk voor milieu én portemonnee

Wanneer er niets wordt gedaan om de hoeveelheid restafval te verlagen, dan lopen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid wordt geprobeerd de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee. Bovendien is landelijk het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. Als restafval wordt voorkomen en meer wordt hergebruikt, dan hoeven minder nieuwe materialen uit de aarde worden gehaald. Want alles dat verbrand is, is voorgoed weg en kan niet meer worden hergebruikt.

Milieupas per huishouden

In april ontvangen de huishoudens in de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam een brief met een milieupas. Daarna sluit Waardlanden de verzamelcontainers voor restafval. De restafvalcontainers en de nieuwe gft-containers in de gemeente zijn dan te openen met deze pas. Een belangrijke verandering waarmee ook afvaltoerisme tegengaan.

Info: waardlanden.nl/samenafvalvrij.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie