Afbeelding
Esther Coumans
Ingezonden

Huurdersraadspraat

23 februari 2022 om 14:40 Opinie

Langzaam maar zeker nadert de datum 16 maart 2022. De dag dat er weer gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden, ook in Hardinxveld-Giessendam.

De inhoud van de partijprogramma’s beginnen weer bekend te worden en ook wordt er uiteraard weer met allerlei slogans gestrooid over hoe goed iedere partij het wel gedaan heeft de afgelopen 4 jaar en hoe men het de komende 4 jaar ook weer zal gaan doen in het belang van de bevolking.

Wat dan steeds bij iedere partij weer terugkomt is de slogan “wij zijn er voor alle bewoners” 

Klinkt uiteraard erg goed en betrokken, maar de werkelijkheid is in Hardinxveld-Giessendam echter wel anders.

Want er is namelijk een grote bevolkingsgroep die door besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en de meerderheid van de Gemeenteraad de komende 10 jaar bewust buitenspel is en wordt gezet, te weten de bewoners die in de huisvesting afhankelijk zijn van een huurwoningen in de sociale sector.

De nodige uitbreiding van het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen is voor de komende circa 10 jaar onmogelijk geworden en bewust op slot gezet door de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

De plaatselijke woningcorporatie, Fien Wonen, mag alleen maar vernieuwen op eigen grond, c.q. herstructureren binnen het eigen bezit.

Door deze ondoordachte besluiten uit het verleden, waarbij de focus alleen op koopwoningen is gericht, met een maximale grondopbrengst voor de gemeente, gaan we in Hardinxveld-Giessendam een lange periode tegemoet, waarbij deze groep woningzoekenden zal moeten uitwijken naar elders buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Voor dit besluit verwijzen wij naar het “Meerjarenprogramma Grondzaken 2020” d.d. 14 juli 2020, waarin over het grondbeleid duidelijk is aangegeven dat nota bene al in 2015 is besloten geen actief grondbeleid meer te voeren, maar dit over te laten aan de marktpartijen, hier onder valt dus ook alle uit te geven gemeentelijke grond, waaronder ook de woningbouw in het plangebied Het Oog. Ook is om reden van het doorsluizen van de grond naar de marktpartijen zonder voorwaarden, ook omstreeks dezelfde periode de 30%-eis voor sociale huurwoningen afgeschaft.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2021 hebben wij het College van B & W opheldering gevraagd en dezelfde vragen zijn ook aan alle partijen uit de Gemeenteraad gesteld.

Tot op heden krijgen wij daar, noch van het College, noch van de politieke partijen een duidelijk antwoord op en wordt de werkelijk problematiek bewust en krampachtig omzeild en genegeerd. De doofpot mag dus niet open en de hoog geroemde “transparantie” wordt maar even omzeild.

Doordat er vanuit de gemeente alles aan wordt gedaan om nieuwbouw voor de sociale huursector te blokkeren en te frustreren, heeft het dan ook voor de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam geen enkele zin een tripartiete prestatieovereenkomst 2022 te tekenen, doordat één van de 3 partijen weigert om mee te werken om maar enigszins mee te denken en mee te werken aan een oplossing.

Wij, als Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam pleiten er sterk voor dat dit scenario zich niet kan en mag voordoen en roepen alle stemgerechtigde inwoners er toe op, ongeacht welke partij men kiest, hiervoor de politieke partijen aan te spreken omdat hier een grote sociale verantwoordelijkheid ligt voor de nieuwe gemeenteraad en College van B & W in Hardinxveld-Giessendam ten opzichte van een grote groep bewoners.

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie