Het terrein waar straks nieuwe woningen worden gebouwd
Het terrein waar straks nieuwe woningen worden gebouwd Coalitie Rokerij en IJzergieterij

Groen licht De Rokerij en IJzergieterij, raad komt omwonenden tegemoet

Overig IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM De woningbouw op de IJzergieterij in Beneden-Hardinxveld en De Rokerij in Boven-Hardinxveld kan binnenkort beginnen. De gemeenteraad heeft donderdag de bestemmingsplannen voor beide nieuwbouwprojecten goedgekeurd. Dat gebeurde niet unaniem. De gehele oppositie (CDA, PvdA en Fractie PHILIPPO) stemde tegen de IJzergieterij en de PvdA was als enige ook tegen De Rokerij.

Op beide plannen is de afgelopen jaren veel kritiek geuit door omwonenden. Om hen tegemoet te komen is een drietal moties aangenomen. Zo vraagt de raad het college om toe te zien op ,,een zorgvuldig plan van aanpak voor het bouwverkeer’’ bij de bouw van de IJzergieterij en om na de realisatie ervan het toegenomen autoverkeer op de Rivierdijk en de Peulenstraat-Zuid te monitoren. Als daarbij knelpunten worden ontdekt, moet de gemeente verkeersmaatregelen nemen. 

TEKENTAFEL Bij De Rokerij is het college gevraagd de toegangsweg tussen De Buurt en de nieuwbouwwijk alleen voor wandelaars, fietsers en eventueel de hulpdiensten open te stellen. In het eigenlijke bestemmingsplan zou dat een eenrichtingsweg worden, zodat auto’s vanaf De Buurt in De Rokerij konden komen. De oppositiepartijen sloten zich in hun kritiek op het plan van de IJzergieterij aan bij de bezwaren van omwonenden. Zowel de PvdA als Fractie PHILIPPO wilden dat heel het plan niet behandeld zou worden. Ook Wim de Ruiter van het CDA zei dat het voorstel “terug naar de tekentafel” moest. Zijn bezwaren richtten zich vooral op de verkeersafwikkeling. Net als de omwonenden vreest hij dat de Rivierdijk en de Peulenstraat-Zuid het extra verkeer van de nieuwbouwwijk, waar zo’n 150 woningen komen, niet aankunnen.

ONGEZOND WONEN Liny de Jager van de PvdA is vooral bezorgd om de zware bodemverontreiniging en het plan om die af te dekken met een schone laag grond. Dat saneringsplan moet nog worden goedgekeurd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, maar De Jager zet haar vraagtekens bij de onafhankelijkheid van die partij. Oppositiepartner Robert Philippo denkt dat het aanbrengen van een schone leeflaag wel afdoende is. Hij heeft echter meer moeite met de A15 en de rioolwaterzuiveringsinstallatie die op een steenworpafstand liggen en voor geur- en geluidsoverlast zullen zorgen. ,,Onze conclusie is dat het ongezond is om hier te wonen’’, aldus Philippo, die daarom liever had gezien dat op de locatie een bos wordt aangelegd.

COMMUNICATIE De opmerkingen van De Jager over de Omgevingsdienst schoten bij Cor van Vliet van de ChristenUnie in het verkeerde keelgat. Die vond dat ze zich daarmee ,,op glad ijs’’ bevond. Van Vliet benadrukte verder dat de communicatie met de omwonenden beter had gekund. Hij hoopt met de aangenomen moties tegemoet te komen aan hun bezwaren. ,,Het is niet eenvoudig om deze 150 woningen in te passen naar ieders tevredenheid’’, zei hij.

GEEL HAAR Ook TAB-raadslid Benhard van Houwelingen hekelde het standpunt van de PvdA. Volgens hem doet De Jager het voorkomen of de ,,mensen straks geel haar hebben’’ als ze daar gaan wonen. ,,Daar heb ik moeite mee.’’ Ook hij wil door het verkeer straks te monitoren een handreiking doen naar de omwonenden. ,,Volgens onderzoeken kunnen de Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk een flinke verkeersdrukte aan. Meer dan wat nu beoogd is met de IJzergieterij-ontwikkeling. Ik kan er weinig tegen inbrengen als ik de onderzoeken lees. Maar je hebt ook de beleving’’, verklaarde hij.

SCHONE GROND Over locatie De Rokerij, waar zo’n 60 woningen komen, liepen de standpunten van de coalitie en oppositie minder uiteen. Alleen de PvdA kon zich niet in het plan vinden. Ook op deze locatie is de bodem verontreinigd en wordt een schone leeflaag aangebracht. Fractievoorzitter Max van den Bout zei echter vooral bedenkingen te hebben bij de beoogde hoogbouw aan de rivierzijde. Volgens hem hadden daarover afspraken gemaakt moeten worden met de bewoners van De Buurt. ,,Als met de omwonenden overeenstemming gevonden kan worden over hoogbouw, dan kunnen wij ons daar ook in vinden’’, aldus Van den Bout.

EENRICHTINGSVERKEER Alle partijen zijn het eens dat de noodzaak voor de beoogde eenrichtingsweg tussen De Buurt en De Rokerij ontbreekt. Ook omwonenden zien niets in een eenrichtingsweg. Zij vrezen dat het autoverkeer op De Buurt daardoor zal toenemen. SGP’er Koen Schouten zei te hopen dat de motie om op de weg alleen wandelaars en fietsers toe te staan, ,,een hoop van de zorgen kan wegnemen’’.

De discussie in de gemeenteraad ging verder vooral over het groenbeleid rond De Rokerij. Een jaar geleden zijn op de locatie zo’n 60 bomen gekapt. Dat was tegen het zere been van omwonenden. Een aantal partijen wil dat de bomen gecompenseerd worden. Cor van Vliet (CU) zei te hopen dat hetzelfde aantal bomen weer in de nieuwbouwwijk komen. Timon van Zessen van het CDA verwacht niet dat daarvoor voldoende ruimte. Hij wil dat de bomen anders elders in Hardinxveld worden geplant.

Omwonenden vrezen voor verkeersoverlast bij nieuwbouwplan voor de IJzergieterij
advertentie
advertentie