Drukte op de Peulenstraat-Zuid
Drukte op de Peulenstraat-Zuid Coalitie IJzergieterij

Forse kritiek op nieuw verkeersonderzoek IJzergieterij

Politiek

H'VELD-G'DAM De bewonersverenigingen rond nieuwbouwlocatie IJzergieterij hebben forse kritiek op een nieuw verkeersrapport dat eind vorig jaar is uitgekomen. Het onderzoek van Royal Haskoning deugt niet, stellen ze, omdat de verkeersgegevens waarmee het adviesbureau heeft gewerkt niet relevant zouden zijn.

Uit het onderzoek van Royal Haskoning komt naar voren dat de Rivierdijk-West en de Peulenstraat-Zuid bestand zijn tegen het extra verkeer van de woningen die op het voormalige IJzergieterijterrein komen. Verkeer dat momenteel de straten in of uit wil rijden, hoeft bijvoorbeeld op de kruispunten met de Nieuweweg en de Wieling niet heel lang te wachten. ,,De wachttijden zijn voor de toekomstige scenario's ruim voldoende'', aldus het rapport. Volgens Royal Haskoning kan het autoverkeer op de dijk ook elkaar voldoende passeren.

Klankbordgroep IJzergieterij, Bewonersvereniging Nieuweweg en Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid hebben ernstige twijfels bij de verkeerstellingen waarop het onderzoek is gebaseerd. Volgens hen zijn de aantallen bewust zo laag mogelijk gehouden, door bijvoorbeeld te tellen in de wintermaanden als er geen verkeer is naar de trailerhelling. Ze zijn al langer ontevreden over de gang van zaken rond de IJzergieterij en vinden ook nu dat het college het onderzoek heeft gestuurd.

De gemeente zegt het te betreuren dat de omwonenden geen vertrouwen hebben in het rapport. Het nieuwe verkeersonderzoek is op verzoek van hen uitgevoerd, stelt ze. ,,En ook bij de opdrachtformulering zijn ze betrokken geweest. We kunnen ons dan ook niet vinden in de negatieve reactie." De gemeente laat verder weten dat het rapport wordt meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

Om het verkeer beter te laten doorstromen, wil de gemeente de kruising van de Nieuweweg met de Rivierdijk aanpassen. Daar moet een middenberm komen zodat auto's vanaf Rivierdijk-West in twee etappes kunnen oversteken. Verder wil de gemeente het doorgaande verkeer over Rivierdijk-West in de toekomst door de nieuwe wijk laten rijden, zodat een deel van de dijk minder belast wordt. Volgens Royal Haskoning zijn dat goede oplossingen, zij het dat de Peulenstraat-Zuid daar niet van profiteert.

Het adviesbureau onderzocht ook een aantal voorstellen die de bewonersverenigingen hebben aangedragen. Een daarvan is een nieuwe autoroute langs de noordzijde van de A15, die de Peulenstraat-Zuid met het viaduct A15/Nieuweweg verbindt. Of een nieuw fietspad op dezelfde hoogte, maar dan langs de zuidzijde van de A15. Beide zijn een goede oplossing, stelt Royal Haskoning, maar moeilijk te realiseren omdat gebouwen in de weg staan.

Zelf stelt het adviesbureau tijdens de spits een eenrichtingsweg voor aan het begin van de Peulenstraat-Zuid of dat van de Rivierdijk-West. En voor een langetermijnoplossing zou de oprit van de A15 richting Gorinchem verder naar het oosten verplaatst kunnen worden. Daardoor hoeft het vrachtverkeer van en naar industrieterrein Langeveer niet meer over de dijk te rijden.

advertentie