Afbeelding
Archief BDUmedia

Overlast houtkachels niet te bewijzen

Politiek

H'VELD-G'DAM De gemeente kan in veel gevallen niet optreden als iemand last heeft van de houtkachel van de buren. Het is vaak niet te bewijzen dat er sprake is van overlast. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de PvdA, die zich al langer hard maakt om het stoken van hout terug te dringen.

door Ward den Besten

De PvdA vroeg de gemeente of ze op de gemeentesite duidelijk wil vermelden hoe mensen kunnen handelen als ze overlast ervaren van houtstook. Op de webpagina staan wel tips voor degenen die een houtkachel gebruiken om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar een stappenplan voor iemand die overlast wil melden, ontbreekt.

COMMUNICATIE Het college zegt daartoe bereid te zijn. ,,Hiervoor sluiten wij aan bij de communicatie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid). Daarbij wordt een tweesporenplan gevolgd, waarbij in eerste instantie wordt ingezet op informele bemiddeling. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan via FIXI (melding openbare ruimte) een melding worden gemaakt bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze mogelijkheden zullen op de website worden geplaatst", aldus het college.

Maar of een melding bij de gemeente ook zin heeft, is zeer de vraag. De gemeente geeft namelijk zelf aan dat ze in veel gevallen niet kan ingrijpen. ,,Door het ontbreken van heldere landelijke richtlijnen en meetmethoden is overlast vrijwel niet aantoonbaar'', antwoordt het college aan de PvdA. ,,Zonder aantoonbare overlast kunnen wij niet ingrijpen of handhaven.''

WEINIG GEHOOR De PvdA heeft met een motie het college vorig jaar opgeroepen om inwoners vaker te informeren over de gezondheidsrisico's van stoken in een open haard of houtkachel. Maar daar heeft de gemeente volgens de sociaaldemocraten weinig gehoor aan gegeven. Iets wat het college weerspreekt.

De PvdA wil verder dat Hardinxveld meedoet aan een aantal proefprojecten uit het Schone Lucht Akkoord dat minister Stientje van Veldhoven van Milieu begin dit jaar lanceerde. In dat akkoord staat een aantal ideeën om de lucht in Nederland schoner te maken. Maar omdat Hardinxveld het niet heeft ondertekend, kan het ook niet meedoen aan de bijbehorende projecten, stelt het college.

advertentie