Week van Gebed voor de éénheid van de Christenen

Religie

H'VELD-G'DAM De week van gebed heeft een lange historie. Het begon in 1846 als initiatief van de toen opgerichte World Evangelical Fellowship. Vanaf 1867 organiseert Missie Nederland ook in Nederland deze gebedsweek. Sinds 1966 was het een gezamenlijk project van de commissie voor Geloof en Kerkorde (van de Wereldraad van Kerken) en de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eénheid van de Christenen.

Er ontstond blijdschap toen er Samenwerking van de grond kwam tussen Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland. Sinds 2007 zijn beide gebedsweken samengevoegd.

Het thema voor 2020 is bedacht door de Christenen op Malta. De tekst luidt 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons'. Uit het laatste deel van boek Handelingen hoofdst.28 vers 2.

Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leden op Malta. Zij werden daar door de bevolking buitengewoon vriendelijk ontvangen. Deze gebeurtenis geeft nog altijd het moment aan waarop waar op het evangelie het eiland bereikte. Jaarlijks wordt op 10 februari deze gebeurtenis door de Christenen op Malta herdacht.

In Hardinxveld-Giessendam wordt ook aandacht gegeven aan de Week van Gebed. Dit jaar wordt dat gedaan tijdens een Oecumenische Kerkdienst in Boven Hardinxveld.

Het initiatief voor de viering is van: Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Gereformeerde Kerk Beneden-Hardinxveld, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld Giessendam en voorheen de RK-kerk Vicariaat Land van Giessen en Linge.

De dienst wordt gehouden op zondag 19 januari, aanvang 17.00 uur in de Gereformeerde kerk Boven Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 in Boven Hardinxveld.

Na afloop is iedereen uitgenodigd voor een informeel samenzijn onder het genot van koffie en/of thee.

advertentie
advertentie