Afbeelding
pixabay.com

Uitkomsten Visitatie: Fien Wonen verbetert op elk onderdeel

17 juli 2021 om 11:17 Wonen

HARDINXVELD-GIESSENDAM Deze week is het nieuwe visitatierapport uitgekomen van Fien Wonen. Dit rapport is een onderzoek naar de woningcorporatie. Het geeft aan hoe er gepresteerd wordt op verschillende onderdelen. Door dit inzichtelijk te maken kan Fien Wonen zien wat er goed gaat en waar meer aandacht naar uit moet.

De visitatie is tot stand gekomen door het afleggen van interviews met verschillende partijen, zoals gemeenten, huurdersraden, RvC, samenwerkingspartners en directie. Zij hebben samen met bureau Ecorys gekeken naar vier onderdelen uit de periode 2017 tot en met 2020 en Fien Wonen hierop beoordeeld. Fien Wonen scoort in het nieuwe Visitatierapport op alle vlakken beter dan in het vorige Visitatierapport. Die besloeg de periode 2010 tot en met 2016. Huurders worden standaard niet meegenomen in een Visitatierapport. Het betreft dus geen huurdersonderzoek naar bijvoorbeeld dienstverlening.

Op het onderdeel ‘presteren naar vermogen’ is Fien Wonen van een 5,4 naar een 8,0 gegaan. Op Governance een 7,0 in plaats van een 5,8. Op de onderdelen ‘presteren volgens belanghebbenden’ en ‘presteren naar opgaven en ambities’ scoort de woningcorporatie een 7,4. In het vorige rapport scoorde de woningbouwvereniging op die onderdelen nog een 7,2 en een 6,9. De cijfers laten zien dat Fien Wonen de laatste jaren hard heeft gewerkt aan verbetering van processen en organisatie. Maar ook is er hard gewerkt aan maatschappelijke opgaven. Beschikbaarheid van de woningvoorraad valt hier bijvoorbeeld onder. Zo heeft Fien Wonen een omvangrijke bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van de Oranjebuurt in Hardinxveld-Giessendam en zijn autistische jongeren gehuisvest in samenwerking met Place4Me.

De komende maanden zet Fien Wonen in op een nieuw ondernemingsplan. Ook hierin zoekt de woningcorporatie samenwerking met stakeholders. Daarin worden ook de huurders meegenomen. Door het vernieuwen van dit plan ontstaat een vernieuwde strategische koers. Hierin worden concrete maatschappelijke doelen geformuleerd. Hierdoor zet Fien Wonen in op de toekomst. Naast duurzaamheid zal de aandacht blijven uitgaan naar beschikbare en betaalbare woningen. Marc van der Linden, manager Bedrijfsvoering bij Fien Wonen, geeft aan: “Ik ben erg blij met het resultaat dat we met z’n allen hebben neergezet. Het geeft vertrouwen voor de toekomst. Het nieuwe ondernemingsplan zal hier zeker aan bijdragen.”

Het volledige rapport van de Visitatie is in te zien op www.fienwonen.nl onder publicaties.

advertentie
advertentie