Afbeelding
gemeente Hardinxveld-Giessendam
Raadspraat

Verschil van inzicht

Column

De provincie gaat niet akkoord met de regio Drechtsteden. De provincie vindt 7.740 woningen tot 2030 genoeg voor de regio, dat is een aanmerkelijk verschil met de 25.000 woningen die de Drechtsteden voornamelijk buiten stedelijk wil bouwen. Maar ook als het gaat om de bouwplannen in ’t Oog om tot 2030 maar liefst 1500 woningen bij te willen bouwen gaat de provincie niet akkoord en is er tevens een groot verschil van inzicht met het college van B&W in Hardinxveld-Giessendam. Het huidige college heeft samen met de regio Drechtsteden ten aanzien van de woningbouw te kennen gegeven om maar liefst 1.500 woningen toe te willen voegen in ’t Oog. Wethouder Baggerman heeft aangegeven dat er geen behoefte zou zijn aan bouw van sociale huurwoningen maar dat de 1.500 woningen met een prijs vanaf € 450.000 euro bedoeld zijn voor hoog opgeleiden van buiten onze gemeentegrenzen. Ook wordt nog eens in de zomermonitor groeiagenda 2030 benadrukt dat er sinds 2016 en de komende jaren een pas-op-de-plaats–beleid wordt gevoerd ten aanzien van de bouw van sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. De PvdA fractie wil dat er in ons dorp op juiste schaal wordt gebouwd passend naar de behoefte van de inwoners en daar hoort de bouw van sociale huurwoningen ook bij, met daarbovenop nog een klein plusje voor de regio. En wat het ambitieuze plan van het college betreft om van ’t Oog een bouwput te maken voor louter mensen van buiten de gemeentegrenzen en een dikkere portemonnee, daar gaat de PvdA fractie niet in mee. De PvdA fractie steunt de visie van de provincie en de wens van woningcorporatie Fien wonen om voor 2030 minimaal 160 sociale huurwoningen boven op de bestaande woningvoorraad bij te bouwen.

Gert Maas

Burgerlid PvdA

advertentie