Afbeelding
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Raadspraat

Gemeentelijk huishoudboekje 2021

Column

Het is gebruikelijk om in deze tijd van het jaar een mening te geven als gemeenteraad over de jaarcijfers. Een fors boekwerk met de verantwoording van het college wat er het afgelopen jaar is gepasseerd. Enerzijds een update wat wel en wat niet gerealiseerd is, anderzijds geeft het weer wat de financiële consequenties zijn. Opvallend is dat een fors deel van de activiteiten doorgeschoven zijn naar het huidige boekjaar, mede hierdoor is het resultaat dan ook positief. Ook zijn de schulden het afgelopen jaar weer afgenomen.

Moeten we dat nu positief of negatief duiden, niet dat het college haar werk niet op de juiste wijze heeft uitgevoerd, maar de positieve financiële resultaten zijn niet het enige meetpunt. Uiteraard zijn we dankbaar met de positieve cijfers voor onze gemeente. Er zijn echter veel ontwikkelingen in de wereld die ons zorgen baren. Ook in onze eigen dorp hebben we de nodige problematiek.

Te denken valt aan de woningnood voor alle leeftijdscategorieën en de woningen die te koop staan zijn duur. Verder zijn in de jeugdzorg veel complexe zorgaanvragen die hoge kosten met zich meebrengen. Daar zullen keuzes gemaakt moeten worden, keuzes die zeer lastig zijn. Het duurzaamheidsvraagstuk geeft ook de nodige hoofdbrekens en de oplopende inflatie treft iedereen.

Oplossingen zijn niet eenvoudig, aandacht voor elkaar hebben en er voor elkaar zijn, ondersteunen waar dit noodzakelijk is, is belangrijk in deze tijden. De burgemeester geeft in het voorwoord bij de jaarstukken aan, dat velen het toch goed mogen hebben, ondanks de zorgen. Hij vraagt een zegen aan God maar dankt Hem ook voor alles wat we nog mogen hebben en ontvangen. Daar sluit ik me van harte bij aan.

Erik van den Bosch 

SGP-raadslid

advertentie