Het laatste project.
Het laatste project. Stichting Ep & Vloet

Stichting Ep & Vloet bestaat 20 jaar

Maatschappelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM Dit jaar is een jubileumjaar voor stichting Ep & Vloet; de eerste 20 jaar van hun bestaan zit erop. Tijd om achterom te kijken en uiteraard ook te dromen over onze toekomst. 

,,We hebben de stichting opgericht omdat er toen een reële kans bestond dat ons onderkomen waar we vele gezellige avonden hebben beleefd zou gaan verdwijnen. De jaren daarna ontdekten we dat we met elkaar ook de mouwen uit de handen konden steken toen we een kerk in Maastricht gingen helpen. Dit moest een vervolg krijgen maar dan waar hulp harder nodig was. Een zoektocht naar een project in Roemenië is gestart. Uiteindelijk hebben we in Roemenië 2 projecten uitgevoerd in 2005 en 2008. Het 1ste particuliere bejaardenhuis en een onderkomen voor kansarme kinderen nabij Cluj. De Calvijn school heeft het onderkomen voor kansarme kinderen nabij Cluj nog vaak bezocht tijdens de reis naar Roemenië.”

ALBANIË Omdat Roemenië onderdeel uit ging maken van de EU is de stichting verder gaan zoeken. ,,We zijn in Albanië uitgekomen. Hier hebben we in 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022 projecten uitgevoerd. Deze projecten omvatten de volgende werkzaamheden: renovatie particuliere woningen, opknappen kleuterschool en kindertehuis, sanitaire groepen in een psychiatrisch ziekenhuis renoveren, opknappen van een afdeling in een TBS kliniek, ziekenboeg in een gevangenis realiseren, multifunctioneel centrum en kerkgebouw oprichten van oude Rijkswaterstaat keet 250m2 vloeroppervlak, dak aanbrengen op dagopvang/ school gehandicapten en een multifunctioneel centrum/ kerkgebouw oprichten van voormalige AZC keet van 750m2 vloeroppervlak. Inmiddels hebben we 10 buitenlandse projecten uitgevoerd. Allemaal naar de eisen van de lokale bevolking en samen met lokale bevolking. We werken hiervoor samen met andere stichtingen die daar actief zijn.”

Het laatste project was het opbouwen van keet van een voormalig AZC uit Delfzijl. Dit gebouw hebben ze met 12 man in 8 dagen tijd opgebouwd. Goede samenwerking, enorme inzet en creativiteit was weer nodig om het geheel tot een goed einde te brengen.

,,Naast de projecten hebben we nog een drietal sponsorkinderen die wij ondersteunen zodat ze naar school kunnen gaan en een opleiding kunnen afronden. Doordat ze deze kans krijgen kunnen ze de vicieuze cirkel doorbreken. De opleiding biedt mogelijkheid tot werk later waardoor ze hun familie kunnen gaan onderhouden.”

,,Een ander project wat we inmiddels een aantal jaar ondersteunen is het World Seed Program van de voedselbank in Albanië. Doordat er zaden pakketten worden verstrekt kunnen arme mensen daar hun eigen groente verbouwen. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk, gaan zelf aan de slag en kunnen soms zelfs deel van opbrengst verkopen.”

,,Met elkaar zien we om naar de minderbedeelde medemens. We bieden hulp en proberen ook deze mensen in beweging te krijgen zelf stappen te gaan zetten. Motiveren en stimuleren zelf de draad op te pakken en door te gaan. We zien al mooie resultaten als we eerder uitgevoerde projecten bezoeken.”

Ook komende tijd de stichting door met de bovengenoemde activiteiten. ,,We zijn een kleine stichting zonder strijkstok. Wie ons steunt kan eigenlijk direct zien waar het geld wordt besteed. Uiteraard zijn we altijd bereid samen te kijken hoe we kunnen samenwerken in de toekomst.”

Info: www.epenvloet.nl.

Het laatste project.
Het laatste project.
advertentie
advertentie