Een ondergrondse container
Een ondergrondse container Esther Coumans

Nieuw afvalbeleid gaat er komen

30 juni 2021 om 07:32 Natuur en milieu

HARDINXVELD-GIESSENDAM Het nieuwe afvalbeleid heeft tot veel discussie geleid in de Hardinxveldse gemeenteraad. De oppositie keerde zich donderdag tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders vanwege onder andere de bestaande onduidelijkheid over de tarieven die de inwoners straks moeten betalen als ze restafval wegbrengen. Het verzet was onvoldoende om de nieuwe plannen te wijzigen of van tafel te krijgen.

door Ward den Besten

Reinigingsdienst Waardlanden en de gemeente willen een pasjessysteem invoeren voor ondergrondse containers en het afvalbrengstation. Je moet dan gaan betalen voor het wegbrengen van restafval. De hoop is dat mensen hun afval daardoor beter gaan scheiden. Een maatregel die de almaar oplopende afvalverwerkingskosten moet tegengaan.

Wat iemand straks kwijt is voor het wegbrengen van een vuilniszak met restafval is nog niet bekend. De tarieven worden later vastgesteld. De huidige afvalstoffenheffing, die ieder jaar per huishouden wordt berekend, blijft naast het pasjessysteem bestaan. Die heffing zal wel omlaag kunnen. De verwachting is volgens de gemeente zelfs dat mensen er gemiddeld op vooruit gaan.

VEEL VERZET Toch is er onder inwoners veel verzet tegen het nieuwe systeem dat in 2023 helemaal ingevoerd moet zijn. Een petitie om het voorstel in te trekken, is door meer dan 950 mensen ondertekend. Ze vrezen dat ze straks toch meer moeten gaan betalen. ,,Die zorg begrijpen wij en delen wij ook’’, zei wethouder Theo Boerman donderdag bij de behandeling van het voorstel. Maar volgens hem zal de gemeenteraad later bij het vaststellen van de tarieven met die zorg rekening moeten houden.

Met name de PvdA keerde zich fel tegen de nieuwe afvalplannen. Burgerraadslid Gert Maas verwacht dat de invoering van het pasjessysteem het dumpen van afval in de hand werkt. Hij pleit voor na-scheiding van de afvalstromen door Waardlanden zelf. ,,Dan wordt het afval gescheiden door de afvalverwerker.’’

Fractie PHILIPPO en het CDA wilden een ,,gewenningsperiode’’ instellen voor de eerste paar jaar na invoering van het nieuwe systeem. De afvalstoffenheffing, inclusief het tarief voor iedere zak restafval, moet in die periode worden bevroren. Op die manier zouden inwoners niet voor financiële verrassingen komen te staan.

TARIEF Maar de coalitiepartijen wilden daar niet aan, vooral omdat de hoogte van de tarieven nu nog niet aan de orde waren. ,,Het tarief gaan we later bepalen en dat zal een transparant proces zijn’’, zei Paul Hoogstraten van de TAB. Hij verzekerde het tariefvoorstel te zijner tijd scherp te beoordelen. Dat beloofde ook Arie van den Berg van de SGP. ,,De inwoners mogen niet het kind van de rekening worden.’’

De ChristenUnie kwam daarnaast met een voorstel aan het college om rekening te houden met huishoudens die niet kunnen voorkomen dat ze veel restafval produceren. Het gaat dan bijvoorbeeld om jonge ouders die met luiers zitten of oudere mensen die incontinentiemateriaal hebben. Wethouder Boerman beloofde daarnaar te kijken.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie